Poznań Główny

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poznań Główny to jedna z najważniejszych stacji węzłowych w Polsce oraz jeden z największych dworców wyspowych. Stacja dzieli się na stronę zachodnią (tory o numerach powyżej 50), która posiada 3 perony przelotowe z pięcioma krawędziami przelotowymi. Ponadto peron 4 posiada przedłużenie w kierunku południowym z dwiema kolejnymi krawędziami. Z kolei od strony Garbar istnieje też niewielka hala peronowa - Dworzec Letni, z jedną krawędzią peronową oznaczoną jako peron 4B. Cała strona zachodnia obsługuje głównie pociągi dalekobieżne i podmiejskie w kierunku Krzyża, Piły oraz Leszna i Wolsztyna. Strona wschodnia natomiast to układ torowy, który posiada 3 przelotowe perony (5 krawędzi) i 2 tory czołowe (perony 1A i 2A). Ta część obsługuje praktycznie cały ruch pociągów w kierunku Zbąszynka, Ostrowa Wielkopolskiego, Konina oraz Gniezna. Obydwie strony stacji posiadają wzajemne połączenia rozjazdowe w obydwu głowicach rozjazdowych, a przedzielone są budynkiem dawnego dworca kolejowego, obok którego zlokalizowano pętlę autobusową.

Oprócz tej infrastruktury, istnieje również szereg torów służących obsłudze technicznej taboru. W południowej części stacji znajduje się kilkanaście torów postojowych do obsługi wagonów. Niestety, są one częściowo rozproszone co utrudnia obsługę taboru. Na wyjeździe w kierunku Wrocławia zlokalizowana jest lokomotywownia, użytkowana obecnie przez Przewozy Regionalne. Istnieje też szereg bocznic, m.in do Zakładów Cegielskiego czy ZNTK, jak również na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich. Niewielki punkt utrzymania taboru znajduje się w rejonie peronu 1A.

Dawniej Poznań Główny był również stacją towarową, której znaczenie (po zbudowaniu Franowa) spadło praktycznie do zera. Mimo tego jednak po dziś dzień nie udało się zagospodarować części terenu tzw. "Wolnych Torów", czyli dużej przestrzeni po zlikwidowanych torach towarowych oraz zajmowanych przez nieużywane i często zdewastowane budynki kolejowe.

W 2009 roku zakończona została modernizacja stacji poznańskiego węzła, leżących w ciągu linii E20, która nie przyniosła większych udogodnień dla pasażerów stacji Poznań Główny. Poza przebudową części torów i rozjazdów, zlikwidowane zostały stare elektromechaniczne urządzenia SRK typu Siemens & Halske - z 1906 roku, obsługiwane z nastawni: PoA, Po2, Po3, Po6, Po16 i PoC. Wszystkie stare nastawnie zostały wyburzone, z wyjątkiem nastawni "PoC", która w późniejszym czasie została zagospodarowana na kawiarnię. Obecnie całym ruchem steruje się z jednej nastawni PoA, która posiada urządzenia komputerowe typu ESTW-L90 firmy Alcatel. Nastawnia ta steruje dodatkowo całym ruchem pociągów na odcinku Swarzędz - Poznań Górczyn. W 2017 roku dołączono do LCS sterowanie odcinkiem Czempiń - Poznań Główny. W przyszłości planuje się dołączyć do sterowania odcinek Poznań Główny - Piła Główna oraz Poznań Główny - Drawski Młyn. Modernizacja stacji Poznań Główny została jednak przeprowadzona w ograniczonym zakresie - nie zmodernizowano peronów, co wobec ich istniejących parametrów (szerokość oraz wysokość) było dużym błędem - nowe głowice rozjazdowe nie zostały przystosowane do ich ewentualnego poszerzenia.

Modernizacja poznańskiego węzła nie była jednak ostatnią inwestycją, realizowaną w obrębie stacji Poznań Główny. W latach 2010-2012 zrealizowana została przebudowa peronów strony wschodniej, zwieńczona budową nowego dworca kolejowego nad wschodnimi peronami. Nowy dworzec stał się częścią kompleksu na który składa się galeria handlowa oraz nowy dworzec autobusowy. Po otwarciu nowego dworca zamknięto dworzec wyspowy, pozostawiając istniejące przejście podziemne. Nowy dworzec połączony jest z peronami 1-3 poprzez zejścia, a z peronami 4-6 poprzez Most Dworcowy, co znacząco wydłuża dojście podróżnych np. na peron nr 6. Oprócz nowego dworca, obsługa biletowa podróżnych odbywa się w niewielkich kasach położonych przy starym dworcu, a także w budynku Dworca Zachodniego. Punkt obsługi podróżnych zlokalizowany jest również na tzw. Dworcu Letnim, czyli niewielkim budynku położonym przy peronie 4A, mającym znaczenie historyczne.

Natomiast po stronie wschodniej w latach 2011-2013 w ramach inwestycji miejskiej zrealizowano budowę przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST). Peron przystanku Dworzec Zachodni powstał w miejscu dawnego peronu 7. W wyniku tej inwestycji likwidacji uległa też tzw. "dziura toruńska" (tory postojowe od strony północnej) oraz część torów postojowych po stronie południowej. Uproszczono także północną głowicę rozjazdową w części zachodniej dworca. Uzyskano natomiast możliwość dość szybkiej komunikacji pomiędzy peronami a przystankiem tramwajowym, z wykorzystaniem istniejącego przejścia podziemnego.

Kolejnym działaniem w zakresie przebudowy infrastruktury była przebudowa peronów strony zachodniej, zrealizowana w latach 2015-2017. W ramach tych działań perony podwyższono i wydłużono w kierunku południowym, likwidując część kolejnych torów postojowych.

Niestety, pomimo iż od pierwszych prac modernizacyjnych na linii E20 upłynęło już prawie 15 lat, stacja Poznań Główny nadal posiada na swoim ciągu elementy niezmodernizowane, po których prowadzony jest duży ruch pociągów. Wadliwa jest również komunikacja pomiędzy peronami, odbywająca się poprzez wąskie przejście podziemne i Most Dworcowy. Dlatego też, w najbliższej przyszłości planowana jest budowa nowego peronu, a także inne inwestycje mające poprawić przepustowość tej stacji. Przewiduje się również (w końcu) nowe zagospodarowanie starego budynku dworca, niemniej ostateczne decyzje co do jego przyszłości nie zostały jeszcze podjęte.

(aktualność: wrzesień 2018r.)
Rok budowy
1879
Nazwa Lata obowiązywania
Posen Central Bahnhof 1879 - 1900
Posen Zentralbahnhof 1901 - 1909
Posen 1910 - 1916
Posen Hauptbahnhof 1916 - 1919
Poznań 1919 - 1939
Posen Hauptbahnhof 1939 - 1945
Poznań Główny 1945 - 1953
Poznań Główny Osobowy od 1954
Skrót telegraficzny
PoA
Współrzędne geograficzne
52.4013843, 16.9118287
Wysokość
77 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 403 m 0,55 m
Peron 1a 11 215 m 0,55 m
Peron 2 2 400 m 0,55 m
4 300 m
Peron 2a 12 213 m 0,55 m
Peron 3 6 300 m 0,55 m
8 198 m
Peron 4a 55 184 m 0,55 m
57 250 m
Peron 4b 53 255 m 0,55 m
Peron 5 52 400 m 0,55 m
54
Peron 6 56 360 m 0,55 m
58

Schemat stacji

Alt text

Schemat archiwalny (2009)

Poznan Glowny.gif

Galeria zdjęć

Wjazd od strony Warszawy i strona wschodnia
Nowy dworzec, podjazd od strony zachodniej.
Nowy dworzec, wejście od Mostu Dworcowego.
Stary dworzec, drogowy plac manewrowy.
Perony 2 i 3.
Semafory wyjazdowe w kierunku północnym, w tle peron 2A.
Tory boczne.
Tory boczne, dawna ekspedycja towarowa.
Głowica rozjazdowa.
Głowica rozjazdowa, widok z Mostu Uniwersyteckiego.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Mostu Teatralnego.
Wjazd od strony północnej.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku północnym.
Perony 1 i 2.
Peron 1A.
Perony 1 i 2, widok w kierunku północnym.
Perony 1 i 2, widok w kierunku południowym.
Perony 2 i 3.
Semafory wyjazdowe w kierunku południowym.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku południowym.
Głowica rozjazdowa dawnego rejonu POC, widok w kierunku północnym.
Semafor wyjazdowy, widok w kierunku północnym.
Tory linii nr 351, widok w kierunku północnym.
Widok od strony północnej.
Tory linii nr 351.
Dawna nastawnia "PoC", zagospodarowana obecnie jako kawiarnia.
Wjazd od strony Warszawy, rozjazd na stronę wschodnią i zachodnią.
Semafory wyjazdowe ze strony zachodniej w kierunku północnym.
Wjazd na stronę wschodnią.
Wjazd od strony Warszawy.
Semafory wyjazdowe ze strony zachodniej w kierunku Szczecina i Warszawy.
Wyjazd w kierunku Szczecina i Warszawy.


Strona zachodnia i wyjazd w kierunku południowym
Południowa głowica rozjazdowa, w tle tory linii nr 3 i 272.
Wjazd na stronę zachodnią dworca.
Budynek dworca letniego.
Peron 4B, widok w kierunku północnym.
Peron 4B, widok w kierunku południowym.
Widok z peronu 4 w kierunku północnym.
Zmodernizowana strona zachodnia, widok od północy.
Peron 6.
Peron 4A.
Widok z peronu 5 w kierunku południowym.
Przebudowany układ torowy za peronem 5.
Żeberko odstawcze, w tle nastawnia PoA.
Perony 5 i 6 oraz peron PST.
Peron 4 oraz stary budynek dworca.
Nieprzebudowane tory odstawcze.
Widok ogólny od południa.
Widok w kierunku południowym.
Peron 4A.
Tory dawnej ekspedycji za peronem 4A.
Przebudowane tory za peronem 5.
Semafory wjazdowe od strony Lubonia, Górczyna i Starołęki.

Galeria zdjęć archiwalnych