Podłęże

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Podłęże to stacja węzłowa, na której kończy się krakowski węzeł kolejowy. Do magistrali E30 dołącza się dwutorowy szlak z kierunku Nowej Huty, który stanowi element tzw. dużej obwodnicy. Dawniej rozpoczynała się tutaj także jednotorowa linia do Niepołomic, która została rozebrana w 2005 roku, zaś 5 lat wcześniej zawieszono na niej ruch pociągów pasażerskich. Podłęże jest planowane jako przyszłe odgałęzienie linii kolejowej do Piekiełka, które usprawnić ma połączenie z Zakopanem i Krynicą. Od strony Krakowa znajduje się natomiast łącznica, umożliwiająca ominięcie stacji i przejazd z kierunku zachodniego do Nowej Huty, bez zmiany czoła pociągu. Ciekawostką jest wykonane prawie całkowite bezkolizyjne odgałęzienie torów - jedynie od strony Krakowa odgałęziają sie one w sposób liniowy, natomiast rozgałęzienia w Podłężu oraz od strony Nowej Huty poprowadzono na odrębnych nasypach.

Przed rozpoczęciem modernizacji linii E30, która nastąpiła na tej stacji z początkiem 2013 roku, stacja posiadała 8 torów głównych, z których 4 znajdowały się przy dwukrawędziowych peronach wyspowych, natomiast ruch pociągów na stacji prowadzony był przez nastawnię "Pd", która posiadała urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Modernizacja stacji zakończyła się w części zasadniczej w połowie roku 2015, a jej efektem była redukcja układu torów głównych do zaledwie 5. Przebieg torów głównych zasadniczych nie uległ zmianie - nastąpiła tylko zmiana ich geometrii, co umożliwi po zakończeniu wszystkich prac podniesienie prędkości w obrębie stacji do 130-160 km/h. Dotychczasowe perony zostały zamienione na peron jednokrawędziowy, położony przy budynku dworca, a także peron wyspowy. Perony połączono z budynkiem dworca oraz północną częścią miejscowości poprze z przejście podziemne. Układ torowy stacji umożliwia wjazdy na tory główne dodatkowe z prędkością do 60 km/h. Całkowicie wymieniona została nawierzchnia torowa oraz sieć trakcyjna. Po północnej stronie stacji budowana jest rampa ładunkowa, przylegająca do toru bocznego nr 10. Ruch pociągów prowadzony jest z nowej nastawni "Pd", która posiada urządzenia komputerowe typu ESTW L90 5. Nastawnia obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym od strony Krakowa. Na stacji znajduje się czynna kasa biletowa, która mieści się w pobliskim sklepie. Poczekalnia w budynku dworca jest obecnie nieczynna, zaś w samym budynku ulokował się kolejny sklep. W zachodniej części stacji zlokalizowana jest bocznica PKP Energetyka, a tuż obok niej - budowana jest podstacja trakcyjna.

Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Podłęże umożliwiła włączenie w jej granice posterunków odgałęźnych - Rudzice oraz Podgrabie, które obsługiwały ruch na łącznicy. Nastąpiło to pod koniec 2014 roku, gdy oddano do użytku przebudowaną w pierwszej kolejności stronę nieparzystą stacji. Włączenie w granice stacji posterunku Podgrabie umożliwiło pełne wykorzystanie w tym zakresie linii nr 95, gdyż przez szereg lat posterunek ten pozostawał nieczynny.


(aktualność: październik 2015 r.)
Rok budowy
1856
Nazwa Lata obowiązywania
Podłęże 1856 - 1939
Podleze 1939 - 1945
Podłęże od 1945
Skrót telegraficzny
"Pd"
Współrzędne geograficzne
50.0202786, 20.16132
Wysokość
201 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 200 m 0,55 m
Peron 2 4 200 m 0,55 m
6
Kanały radiołączności
R2.png LK 91
R3.png LK 95, LK 608


Schemat stacji

Alt text


Galeria zdjęć

Perony, widok w kierunku Krakowa.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony.
Nastawnia.
Widok w kierunku Kłaja.
Wiadukt nad ulicą Stawową.
Widok ogólny na tory stacyjne, na pierwszym planie tor ładunkowy.
Widok ogólny.
Widok w kierunku Kłaja.
Krótkie żeberko dla lokomotywy.
Wjazd w tory stacyjne od strony Kłaja.
Wyjazd w kierunku Kłaja, wiadukt nad DW 694.
Semafory wjazdowe od strony Kłaja.
Przejście rozjazdowe, widok od strony Kłaja.
Szlak w kierunku Kłaja.
Przejście rozjazdowe, widok w kierunku Kłaja.
Wiadukt nad DW694, widok w kierunku stacji.
Wjazd na tor nr 4.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kłaja z torów nr 6 i 8.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kłaja.
Przejazd kolejowy od strony Krakowa, zabezpieczony rogatką.
Bocznica PKP Energetyka.
Tor łączący bocznicę PKP Energetyka ze stacją.
Rozgałęzienie torów nr 2R i 4P, w kierunku Krakowa i Nowej Huty.
Semafor drogowskazowy od strony Krakowa (tor 2R).
Wiadukt skrzynkowy, dalej kolejno tory 2R, 2P i 1P.
Tor 3P, wiadukt nad torem 2R.
Semafor drogowskazowy od strony Podgrabia (tor 4P).
Semafor drogowskazowy od strony Podgrabia (tor 3P).
Tor 1R, widok w kierunku Krakowa.
Semafor drogowskazowy od strony Krakowa (tor 1R).
Rozjazd łukowy na wjeździe po torze 1 od strony Krakowa.
Wjazd od strony Krakowa i Nowej Huty w tory stacyjne.
Przejście rozjazdowe 5-6.
Wjazd na bocznicę PKP Energetyka.
Wyjazd w kierunku Krakowa.
Przejście rozjazdowe 7-8.
Przejście rozjazdowe 9-11 i odgałęzienie toru nr 8.
Semafory drogowskazowe z torów nr 6 i 8.
Semafory drogowskazowe z torów nr 1, 2, 4.
Rampa w budowie.
Perony, widok od strony Krakowa.


Rejon dawnego posterunku odgałęźnego Podgrabie
Tor 2P, widok w kierunku Nowej Huty.
Semafory wyjazdowe w kierunku Nowej Huty z torów 1P i 3P.
Rozjazd rozgałęziający tory 1P i 3P, po prawej nastawnia.
Szlak w kierunku Nowej Huty.
Rozjazd odgałęziający tory 2P i 4P.
Semafor wyjazdowy w kierunku Nowej Huty z torów 2P i 4P.


Rejon dawnego posterunku odgałęźnego Rudzice
Sygnalizatory powtarzające na torach 1P i 2P.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gaju.
Semafor drogowskazowy na torze 1R.
Widok w kierunku wschodnim.
Przejście rozjazdowe.
Dawna nastawnia.
Odgałęzienie toru nr 2R łącznicy.
Przejście rozjazdowe.
Odgałęzienie toru nr 1R łącznicy.
Początek zmodernizowanych torów.
Widok z dalszej odległości.
Semafory wjazdowe od strony podg Gaj.
Wyjazd w kierunku modernizowanego odcinka (podg Gaj).
Głowica rozjazdowa.
Widok z wiaduktu skrzynkowego w kierunku Krakowa.

Schemat archiwalny (2007)

Podleze.png

Galeria zdjęć archiwalnych