Pludry

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pludry to ostatnia stacja przelotowa na linii. Posiada obecnie tylko 2 tory główne, które umożliwiają krzyżowanie pociągów pasażerskich i towarowych. Na stacji znajduje się także kilka torów bocznych, prowadzących m.in. do rampy ładunkowej i magazynu. Tuż obok stacji zlokalizowana jest również nasycalnia podkładów, posiadająca własną bocznicę. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Pd", która posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną. Z nastawni obsługuje się również rogatki na przejeździe.

Na stacji w latach 2013-2014 zrealizowano prace rewitalizacyjne, obejmujące wymianę nawierzchni torów nr 1 i 2 wraz z rozjazdami. Przebudowie poddano perony, a peron nr 2 przeniesiono na drugą stronę toru nr 2. Zmieniono również wjazd na bocznicę nasycalni podkładów, a tor nr 2 wydłużono w kierunku Fosowskich. Zlikwidowano posterunek SKP, który zastąpiono kamerą TVU.

(aktualność: październik 2018 r.)
Rok budowy
1892
Nazwa Lata obowiązywania
Pluder 1892 - 1935
Wildfurt (Pluder) 1936 - 1939
Wildfurt 1940 - 1945
Pludry od 1945
Skrót telegraficzny
"Pd"
Współrzędne geograficzne
50.6646378, 18.4662108
Wysokość
221 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 150 m 0,55 m
Peron 2 2 150 m 0,55 m


Schemat stacji

Pludry 2018.png

Schemat archiwalny (2011)

Pludry.png

Galeria zdjęć archiwalnych

Tory stacyjne, widok od strony Pawonkowa.
Wjazd od strony Pawonkowa.
Semafor wjazdowy od strony Pawonkowa.
Tarcze ostrzegawcze od strony Pawonkowa.
Tory stacyjne, widok w kierunku Fosowskich.
Semafory wyjazdowe w kierunku Fosowskich.
Wyjazd w kierunku Pawonkowa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Pawonkowa.
Perony.
Tory stacyjne, po lewej rampa.
Wjazd od strony Fosowskich.
Semafor wjazdowy od strony Fosowskich.
Tarcza ostrzegawcza od strony Fosowskich.


Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec, widok od podjazdu.
Magazyn towarowy.
Widok ogólny.
Semafor wjazdowy od strony Fosowskich.
Wjazd od strony Fosowskich.
Posterunek SKP.
Semafory wyjazdowe w kierunku Fosowskich.
Rampa.
Bocznica nasycalni podkładów.
Dworzec, widok od strony torów.
Perony, po lewej bocznica nasycalni.
Semafory wyjazdowe w kierunku Pawonkowa.