Pilawa

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pilawa jest pięciokierunkową stacją kolejową, skupiającą dużą część ruchu kolejowego na Mazowszu. Przez stację przechodzą dwie linie kolejowe: jednotorowa z kierunku Skierniewic do Łukowa oraz z Otwocka w kierunku Dęblina i Lublina. Łączą się one w jedną i biegną dalej jako dwutorowa w kierunku Dęblina. Ponadto na stacji kończy się jednotorowa linia z kierunku Tłuszcza i Mińska Mazowieckiego, która wraz z linią nr 12 stanowi południowo-wschodnią kolejową obwodnicę Warszawy.

W latach 2017-2021 przeprowadzono modernizację linii kolejowej nr 7, przebiegającej przez stację, która spowodowała duże zmiany w jej krajobrazie. Przed modernizacją stacja składała się z dwóch posterunków zapowiadawczych: "PlA" oraz "PlB". Posterunek PlA (wraz z nastawnią wykonawczą PlA1) obsługiwał grupę torów towarowych w północnej części stacji (wyjazd na Sufczyn i Górę Kalwarię) oraz "środkową" głowicę rozjazdową. W środkowej głowicy rozjazdowej odchodziła linia w kierunku Otwocka oraz rozpoczyna część pasażerska. Do obsługi podróżnych służyły tu dwa, dwukrawędziowe perony. Peron nr 2, obsługujący linię w kierunku Otwocka był wysoki, natomiast peron nr 1 - niski. Za obydwoma peronami znajdowały się w sumie 3 tory postojowe, na których odstawiane były EZT. Istniał również trzeci peron, zlokalizowany przy budynku dworca, jednak tor przy nim nie miał możliwości obsługi pociągów. Na południowej głowicy rozjazdowej znajdowała się natomiast nastawnia "PlB". Na głowicy tej odgałęziały się dwie bocznice. Wszystkie pracujące nastawnie posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Z nastawni "PlA" oraz "PlA1" obsługiwane były także rogatki na przejazdach kolejowych. Ciekawostką jest, że znaczna część semaforów w obrębie stacji wyświetlała stare obrazy sygnałowe (obowiązujące według instrukcji "do odwołania"). Nie dotyczyło to tylko semaforów wjazdowych od strony Jaźwin oraz Otwocka, a także semaforów wyjazdowych w okręgu "PlA1".

Modernizacja spowodowała znaczne zmiany w układzie torowym stacji, który został przystosowany do prędkości maksymalnej 160 km/h. Przebudowano układ peronów, które położone są teraz wyłącznie przy torach obsługujących linię kolejową nr 7 (tory linii nr 12 nie posiadają krawędzi peronowych). W miejsce przejścia w poziomie szyn wybudowano nowe przejście podziemne z pochylniami, zapewniające połączenie z obydwoma stronami miejscowości. Za peronami od strony Garwolina wykonano dwa tory odstawcze, na które można zjechać z dwóch krawędzi peronowych. Większość nowych rozjazdów umożliwia jazdę z prędkością do 60 km/h w kierunku zwrotnym. Od strony północnej zapewniono wprowadzenie linii z Otwocka, którą przebudowano z jednotorowej na dwutorową. Wykonano nowy, komputerowy system sterowania ruchem kolejowym, który obsługiwany jest z nastawni "Pl", mającej w przyszłości pełnić również funkcję LCS. Bez przebudowy pozostała jedynie północna, towarowa część stacji. W ramach modernizacji zachowano też wjazdy na dwie bocznice, w tym bocznicę PKP Energetyka.

Obecnie na stacji trwają prace wykończeniowe.

(aktualność: marzec 2021 r.)
Rok budowy
1877
Nazwa Lata obowiązywania
Pilawa 1877 - 1915
Piljawa 1915 - 1918
Pilawa od 1918
Skrót telegraficzny
"Pl"
Współrzędne geograficzne
51.9584329, 21.5353303
Wysokość
150 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 400 m 0,28 m
11 300 m
Peron 2 2 400 m 0,76 m
12 300 m
Kanały radiołączności
R3.png LK 13
R4.png LK 12
R6.png LK 7

Schemat stacji

Alt text

Schemat archiwalny (2011)

schemat stacji

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od podjazdu.
Widok na część pasażerską stacji od strony północnej.
Perony.
Perony.
Peron 2, tory linii kolejowej nr 12.
Peron 2, widok od strony Dęblina.
Semafory wyjazdowe w kierunku Dęblina, za nimi na wprost tory postojowe.
Widok na tory postojowe.
Semafory wyjazdowe (drogowskazowe) w kierunku Otwocka i Jaźwin.
Perony, widok od strony południowej.
Widok z peronu 2 w kierunku Dęblina.
Tory postojowe.
Perony, widok od strony Dęblina.
Widok ogólny na tory stacyjne części pasażerskiej od strony Dęblina.
Wyjazd w kierunku Stoczka Łukowskiego i Garwolina.
Południowa głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Stoczka Łukowskiego.
Semafory wjazdowe od strony Garwolina.
Szlak w kierunku Garwolina.
Widok na tory stacyjne od strony Garwolina.
Odgałęzienie bocznicy.
Wjazd z bocznicy na tory stacyjne.
Wjazd na część pasażerską od strony Otwocka i Jaźwin.
Wyjazd w kierunku Otwocka i Jaźwin.
Przejazd kolejowy, po prawej budynek LCS.
Środkowa głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku północnym.
Budynek LCS Pilawa.
Wyjazd w kierunku Otwocka i Jaźwin, budynek LCS.
Widok w kierunku północnym.
Wyjazd w kierunku Otwocka.
Wjazd od strony Otwocka.
Wjazd od strony Otwocka.
Szlak w kierunku Otwocka.
Tory stacyjne, w oddali grupa torów towarowych.
Tory stacyjne, głowica rozjazdowa.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku peronów.
Tory ISE Pilawa.
Semafory drogowskazowe w kierunku peronów.
Tory stacyjne, widok w kierunku Jaźwin.
Wjazd z bocznicy PKP Energetyka.
Bocznica PKP Energetyka.
Wjazd od strony Jaźwin.
Semafory wyjazdowe w kierunku Jaźwin.
Wjazd od strony Jaźwin.
Głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Jaźwin (linie nr 12 i 13).
Głowica rozjazdowa.

Galeria zdjęć archiwalnych (2014)

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku Dęblina.
Perony, widok w kierunku Otwocka.
Widok z peronów w kierunku Dęblina i Łukowa.
Magazyn towarowy.
Peron 1.
Tory 14-18.
Wjazd od strony Otwocka, widok z przejazdu kolejowego.
Wyjazd w kierunku Otwocka oraz bocznica ISE Pilawa.
Wyjazd w kierunku Mińska oraz Czachówka.
Przejazd kolejowy w środkowej części stacji.
Nastawnia dysponująca "PlA".
Dworzec, widok od podjazdu.
Nastawnia wykonawcza "Pl1".
Tory towarowe za peronem 2.
Wyjazd w kierunku Otwocka, niestrzeżone przejście dla pieszych.
Wyjazd w kierunku Jaźwin i Żołnierki.
Przejazd kolejowy od strony Jaźwin, widok w kierunku północnym.
Semafory wyjazdowe w kierunku Jaźwin i Żołnierki.
Wjazd na grupę torów 51-58.
Wyjazd w kierunku Otwocka.
Wjazd od strony Garwolina.
Semafory wjazdowe od strony Garwolina.
Tarcze ostrzegawcze od strony Garwolina.