Piaski koło Kielc

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Piaski koło Kielc to posterunek odgałęźny z ładownią, położony na północnych obrzeżach miasta. Rozpoczyna się tu krótka, jednotorowa łącznica w kierunku stacji towarowej Kielce Herbskie, umożliwiająca jazdę do niej bez zmiany czoła pociągu na stacji Kielce. Na posterunku odgałęzia się również kilka bocznic, położonych po obu stronach torów linii 8. Po stronie wschodniej znajduje się kilka torów bocznych z obszernym placem ładunkowym, natomiast po stronie zachodniej - tor do zespołu bocznic. Jazda na bocznice odbywa się na przebiegi pociągowe, kończące się na semaforach zaporowych. Posterunek obsługuje w sumie 10 rozjazdów i posiada urządzenia przekaźnikowe z sygnalizacją świetlną, zabudowane w nastawni "Pi".


Rok budowy
1911
Nazwa Lata obowiązywania
Piaski koło Kielc 1911 - 1939
Piaski bei Kielce 1939 - 1945
Piaski koło Kielc od 1945


W niewielkiej odległości za posterunkiem znajduje się wybudowany w latach siedemdziesiątych posterunek osobowy Kielce Piaski. Posiada on dwa perony jednokrawędziowe, połączone schodami z ulicą Łódzką. Na przystanku zatrzymują się tylko pociągi osobowe.


Rok budowy
1971
Nazwa Lata obowiązywania
Kielce Piaski od 1971


Schemat posterunku

Piaski kolo Kielc.png

Galeria zdjęć

Nastawnia.
Widok od strony Kielc.
Semafory wjazdowe od strony Kielc i Kielc Herbskich.
Łącznica w kierunku Kielc Herbskich.
Perony przystanku.
Perony przystanku, widok w kierunku posterunku Piaski.
Perony przystanku, widok w kierunku Kielc.
Tarcze ostrzegawcze od strony Kostomłotów.
Tory zespołu bocznic.
Semafor zaporowy przed zespołem bocznic.
Bocznica.
Wjazd z bocznicy na tory ładunkowe.
Plac ładunkowy.
Semafor zaporowy na torze 4.
Semafory wjazdowe od strony Kostomłotów.
Semafor wyjazdowy z torów bocznicy.
Głowica rozjazdowa, po prawej semafor wyjazdowy z bocznicy.
Plac ładunkowy i rozjazdy, widok od strony Kielc.
Wjazd na tory bocznicy.