Płock Radziwie

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Płock Radziwie to stacja pośrednia, na której kończy się dwutorowy szlak z Łącka - jedyny na linii kolejowej nr 33. Posiada ona 4 tory główne, z których dwa znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Uzupełnieniem układu torowego są tory boczne, w tym zachowany do dziś trójkąt służacy niegdyś dla obracania parowozów. Na stacji mają początek 2 bocznice, w tym bocznica do portu w Radziwiu, oznaczona niegdyś w D29 jako linia kolejowa nr 56. Ponadto na stacji znajdują się 2 rampy, zlokalizowane przy torach nr 5 i 11. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "PR" oraz "PR1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową (tylko tarcze ostrzegawcze są świetlne). Nastawnia dysponująca obsługuje również rogatki na dwóch przejazdach kolejowych.


Rok budowy
1922
Nazwa Lata obowiązywania
Radziwie 1922 - 1923
Płock Radziwie 1923 - 1939
Plock Radziwie 1939 - 1940
Schröttersburg Süd 1941 - 1945
Płock Radziwie od 1945


Schemat stacji

Plock Radziwie.png

Galeria zdjęć

Perony, widok w kierunku Płocka.
Perony, widok w kierunku Łącka.
Tory boczne, wjazd na trójkąt od południa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Łącka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Łacka.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Łącka.
Nastawnia wykonawcza.
Nieczynny tor wyciągowy.
Wjazd od strony Łącka.
Szlak w kierunku Łącka.
Semafor wjazdowy od strony Łacka.
Tarcza ostrzegawcza od strony Łącka.
Semafory wyjazdowe w kierunku Płocka.
Wjazd na bocznicę do portu.
Tory boczne, wjazd na trójkąt od północy.
Wjazd z bocznicy portowej na tory stacyjne.
Nastawnia dysponująca.
Wjazd od strony Płocka.
Szlak w kierunku Płocka.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Zielonej.
Semafor wjazdowy od strony Płocka.
Tarcza ostrzegawcza od strony Płocka.