Płock

Z Semaforek

Płock jest stacją pośrednią, położoną w centrum tej miejscowości na prawym brzegu Wisły. Posiada ona 6 torów głównych, z których 3 znajdują się przy peronach: jednokrawędziowym przylegającym do budynku dworca oraz dwukrawędziowym wyspowym. Budynek dworca został w ostatnim czasie gruntownie zmodernizowany w ramach przebudowy dworca PKS - przebudowano także peron 1, choć w ciągu doby korzysta z niego tylko jedna para pociągów - reszta przyjeżdża i odjeżdża z torów przy peronie 2. Po stronie parzystej znajduje się bogaty układ torów bocznych, prowadzących do ramp i placów ładunkowych. Po stronie nieparzystej odgałęziają się natomiast 2 bocznice oraz biegnie tor ładunkowy przy rampie, wykorzystywanej przez skup złomu. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnie "Pc" i "Pc1", które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową - jedynie wszystkie tarcze ostrzegawcze są świetlne. Na stacji funkcjonują także dwie tarcze zaporowe. Nastawnia "Pc" obsługuje również rogatki na przejeździe kolejowym.


Rok budowy
1934
Nazwa Lata obowiązywania
Płock 1934 - 1939
Plock 1939 - 1940
Schröttersburg 1941
Schröttersburg Nord 1942 - 1945
Płock od 1945


Schemat stacji

Plock.png
Legenda  
Oznaczenia na planach.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Perony, kładka nad torami.
Perony, widok od strony Kutna.
Widok z peronów w kierunku Kutna.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kutna.
Rampa.
Droga ładunkowa i nieużywane tory boczne.
Wjazd na tory boczne.
Nastawnia "Pc".
Wjazd od strony Kutna.
Wyjazd w kierunku Kutna.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Otolińskiej.
Semafor wjazdowy od strony Kutna.
Dworzec, widok od podjazdu.
Tory ładunkowe przy skupie złomu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Płocka Trzepowa.
Bocznica i tor 201.
Łuk w kierunku Trzepowa.
Wjazd od strony Trzepowa.
Nastawnia wykonawcza.
Bocznica.


Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo1z.gif Kutno rozjazd początkowy -0,250 3
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 16, 18, 921
1zp1z.gif Kutno Azory przystanek osobowy 3,320 -
1zsc1z.gif Florek stacja techniczna 6,150 -
1zp1z.gif Raciborów Kutnowski przystanek osobowy 8,882 -
1zsc1z.gif Strzelce Kujawskie stacja 14,017 -
1zsc1z.gif Sierakówek stacja 20,652 -
1zsc1z.gif Gostynin stacja 28,481 -
1zp1z.gif Rogożew przystanek osobowy 34,244 -
1zsc2z.gif Łąck stacja 38,876 -
2zsc1z.gif Płock Radziwie stacja 45,720 -
1zm1z.png Most (rz. Wisła - 690,40m) 47,621 -
1zsc1z.gif Płock stacja 52,258 -
1zsc1n.gif Płock Trzepowo stacja 57,635 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
1ngp1n.gif Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 58,691 -
1nsn1n.gif Proboszczewice Płockie ładownia i przystanek osobowy 65,558 -
1nsn1n.gif Gozdowo ładownia i przystanek osobowy 73,432 -
1np1n.gif Susk przystanek osobowy 79,640 -
1nsc1n.gif Sierpc stacja węzłowa 87,116 27
1nsn1n.gif Szczutowo ładownia i przystanek osobowy 99,280 -
1np1n.gif Puszcza Rządowa przystanek osobowy 108,800 -
1nsn1n.gif Rypin ładownia i przystanek osobowy 116,754 -
1nsn1n.gif Kretki ładownia i przystanek osobowy 129,010 -
1nsc1n.gif Brodnica stacja węzłowa 142,484 -
1npox.gif rozjazd końcowy 142,597 208
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy