Owińska

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Owińska to obecnie przystanek osobowy. Znajduje się tu peron wysoki z nawierzchnią z prefabrykowanych płyt betonowych oraz budynek dworca.
W przeszłości Owińska były niewielką stacją przelotową, po Czerwonaku drugą na linii. Po stronie nieparzystej odgałęział się tor mijankowy, zaś po stronie parzystej kilka torów ładunkowych oraz infrastruktura służąca obsłudze podróżnych i towarów: dwa niskie jednokrawędziowe perony wyspowe z nawierzchnią ziemną, budynek dworca i szalet, rampa ładunkowa i plac składowy. Ruchem sterowano za pomocą urządzeń mechanicznych scentralizowanych z sygnalizacją kształtową.


W latach '70 XX wieku posterunek zdegradowano do roli przystanku z ładownią. Zlikwidowano niepotrzebny tor mijankowy oraz sygnalizatory. Rozebrano również dwa krótkie tory prowadzące do rampy.

aktualność: listopad 2016 r.
Rok budowy
1905
Nazwa Lata obowiązywania
Owinsk 1905 - 1919
Owińsk 1919 - 1922
Owińska 1922 - 1939
Treska 1939 - 1945
Owińska od 1945


Schemat punktu

Owińska.png

Galeria zdjęć archiwalnych (2008)

Wjazd na ładownię od strony Czerwonaka.
Wyjazd w kierunku Czerwonaka.
Peron, widok od strony Czerwonaka.
Budynek dworca, widok od strony torów.
Budynek dworca, widok od strony ulicy.
Szalet.
Peron, widok od strony Sławy.
Wyjazd w kierunku Sławy.
Wjazd od strony Sławy.