Otwock

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Otwock to średniej wielkości stacja pośrednia, której głównym zadaniem jest obsługa jednej z bardziej obciążonych linii kolejowych węzła warszawskiego. Przed modernizacją do tego celu służyły cztery tory pasażerskie, położone przy trzech peronach, z których dwa posiadały możliwość wyjazdu jedynie w kierunku Warszawy (tory te posiadały po dwie krawędzie peronowe, przyspieszające wymianę podróżnych). Budynek dworca jest umieszczony centralnie w środku, a dwa przelotowe tory pasażerskie obchodziły go z dwóch stron. Do obsługi ewentualnego ruchu towarowego, który na tej linii był bardzo niewielki, istniały dwa tory bez krawędzi peronowej o pełnej długości użytecznej. Przed peronami od strony Warszawy znajdowały się dwa tory odstawcze dla EZT. Uzupełnieniem układu torowego były tory boczne po stronie nieparzystej, umożliwiające niegdyś obsługę placu ładunkowego oraz dwóch bocznic - do czasu modernizacji obie bocznice oraz znaczna część układu torów ładunkowych zostały zlikwidowane. Ruch pociągów na stacji prowadziła nastawnia dysponująca "Ot", która steruje wszystkimi rozjazdami na stacji przy pomocy urządzeń przekaźnikowo-komputerowych. Od strony Pilawy znajdowała się także strażnica przejazdowa, która dawniej pełniła rolę nastawni wykonawczej. W środkowej części stacji znajdowało się przejście w poziomie szyn do peronów z obu stron miasta, wyposażone w rogatkę i 2 zasuwane furtki.

W 2017 roku rozpoczęto przebudowę układu torowego, której celem było podwyższenie prędkości pociągów z dotychczasowych 50-80 km/h do 120 km/h. Układ torowy został też dostosowany do przyszłościowego wyprowadzenia czterech torów szlakowych w kierunku Falenicy. Zachowano dotychczasowy, generalny przebieg torów głównych zasadniczych i głównych dodatkowych, przy czym zmieniony został układ peronów - zlikwidowano środkowy peron na rzecz poszerzenia dwóch, leżących przy torach głównych zasadniczych. Powstał także peron nr 3 przy torze głównym dodatkowym nr 3. Dojście do peronów możliwe jest poprzez przejście pod torami oraz poprzez wejście od strony budynku dworca.. Likwidacji uległy zbędne tory boczne. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię "Ot", która posiada komputerowe urządzenia SRK. Docelowo będą one sterowane ze stacji Warszawa Wawer.

(aktualność: luty 2021 r.)
Rok budowy
1877
Nazwa Lata obowiązywania
Otwock 1877 - 1915
Oywozk 1915 - 1918
Otwock od 1918
Skrót telegraficzny
"Ot"
Współrzędne geograficzne
52.1107617, 21.2655096
Wysokość
98 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 400 m 0,76 m
22 200 m
Peron 2 21 200 m 0,76 m
1 400 m
Peron 3 3 200 m 0,76 m


Schemat stacji

Otwock2021.png

Schemat archiwalny (2016)

Otwock 2016 1.png

Galeria zdjęć

Perony i tory nr 21 i 22.
Perony, widok w kierunku Warszawy.
Semafory wyjazdowe z torów nr 1 i 3 w kierunku Pilawy.
Dworzec, widok od podjazdu.
Peron 1, widok w kierunku Warszawy.
Semafory wyjazdowe z torów nr 2 i 4 w kierunku Warszawy.
Wjazd od strony od Pilawy.
Wieża ciśnień.
Łuk wyjazdowy w kierunku Pilawy.
Szlak w kierunku Pilawy.
Semafory wjazdowe od strony Pilawy.
Perony, widok od strony Warszawy.
Perony nr 2 i 3, widok od strony Warszawy.
Nastawnia dysponująca.
Semafory drogowskazowe z peronów w kierunku Warszawy.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Warszawy.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Warszawy.
Tory nr 2 i 4, widok w kierunku Pilawy.
Tory stacyjne, w oddali perony.
Semafory wyjazdowe w kierunku Warszawy.
Tory stacyjne.
Tory stacyjne, widok od strony Warszawy.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Warszawy.
Głowica rozjazdowa, wjazd od strony Warszawy.
Widok w kierunku Warszawy.
Głowica rozjazdowa, tor żeberkowy jako przyszłe przedłużenie toru w kierunku Warszawy.
Semafory drogowskazowe od strony Warszawy.
Peron p.o. Świder.
Przystanek w Świdrze.
Widok z p.o. Świder w kierunku Warszawy, semafory wyjazdowe grupowe.
Semafory wjazdowe od strony Warszawy.
Dworzec, widok w kierunku Pilawy.
Perony, widok w kierunku Warszawy.
Dworzec i perony, widok w kierunku Pilawy.
Tory odstawcze, widok w kierunku peronów.
Tory odstawcze.
Tory odstawcze, widok w kierunku Warszawy.
Wjazd od strony Pilawy.
Wjazd od strony Pilawy.
Wyjazd w kierunku Pilawy, przejścia rozjazdowe.
Łuk wyjazdowy w kierunku Pilawy.
Widok w kierunku Pilawy.
Wjazd od strony Warszawy.
Głowica rozjazdowa, widok od strony Warszawy.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku Warszawy.
Wyjazd w kierunku Warszawy, przystanek Świder.

Galeria zdjęć archiwalnych (2016)

Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec, widok od strony zachodniej.
Peron 3, widok w kierunku Warszawy.
Dworzec, widok od strony peronów.
Peron 2.
Peron 1, widok w kierunku Pilawy.
Wyjście z peronów w kierunku północnym.
Środkowa głowica rozjazdowa.
Wjazd na tory odstawcze, wyjazd w kierunku Warszawy.
Tory 2 i 4, widok w kierunku Warszawy.
Tory 2 i 4, widok w kierunku Pilawy.
Wjazd na dawne tory ładunkowe od strony Warszawy.
Nastawnia.
Tory odstawcze.
Środkowa głowica rozjazdowa, widok w kierunku peronów.
Wyjazd z torów odstawczych w kierunku peronów.
Wjazd na tory nr 1 i 3 od strony Warszawy.
Tory odstawcze, widok od strony Warszawy.
Wyjazd w kierunku Warszawy.
Wjazd od strony Warszawy.
Semafory wjazdowe od strony Warszawy.
Tory 1 i 3, wyjazd w kierunku Pilawy.
Wjazd na tory 2 i 4 od strony Otwocka.
Semafory wyjazdowe z torów nr 2 i 4 w kierunku Pilawy.
Widok ogólny od strony Pilawy.
Wyjazd w kierunku Pilawy, widok ogólny.
Przejazd kolejowy od strony Pilawy.
Wyjazd w kierunku Pilawy.
Wjazd od strony Pilawy.
Strażnica przejazdowa.
Pierwszy semafor SBL i wyjazd w kierunku Pilawy.
Semafor wjazdowy od strony Pilawy.
Tory ładunkowe, widok od strony Pilawy.
Dawna bocznica podstacji trakcyjnej.

Galeria zdjęć archiwalnych (2009)

Widok na stronę nieparzystą stacji.
Wyjazd z części nieparzystej w kierunku Pilawy.
Widok na stronę parzystą stacji.
Łuk w kierunku Pilawy.
Pierwszy semafor SBL na szlaku w kierunku Pilawy.
Semafor wjazdowy od strony Pilawy.
Budynek dworca, znajdujący się w środku układu torowego.
Widok na środkowy peron 2.
Widok z peronu 2 na budynek dworca.
Nastawnia Ot.
Widok od strony Warszawy w kierunku peronów.
Początek stacji, na pierwszym planie przejście rozjazdowe.
Widok w kierunku Warszawy.
Semafor wjazdowy od strony Warszawy na torze 1. Wjazdowy w torze 2. znajduje się nieco wcześniej.
Początek środkowej głowicy rozjazdowej widziany od strony Warszawy.
Ostatni semafor SBL od strony Pilawy, znajdujący się niedaleko przystanku Śródborów.