Opole Groszowice

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Opole Groszowice to stacja węzłowa, położona u wejścia do opolskiego węzła od strony wschodniej. Odpowiada ona za kierowanie ruchu z kierunku Kędzierzyna i Gliwic na linię do Opola Głównego (w kierunku części pasażerskiej lub towarowej) bądź do stacji Opole Wschodnie i dalej linią nr 277 w kierunku Wrocławia. W tym celu stacja posiada dość ciekawie ukształtowany układ torowy: tory tranzytowe nr 17 i 19, umożliwiające bezpośrednie skierowanie pociągów z linii nr 132 na 277 z pominięciem połączeń rozjazdowych w południowo-zachodniej części stacji. Również zjazd z torów linii nr 132 możliwy jest niezależnie od torów linii nr 136. Całość odbywa się jednak w jednym poziomie i przejazd z linii nr 136 w kierunku towarowej części Opola Głównego oraz Opola Wschodniego pozostaje w kolizyjności z większością przebiegów. Dla przejazdu w najbardziej kolizyjnej relacji z linii nr 136 na 277 służą dwa z pięciu torów głównych dodatkowych. Ponadto na stacji funkcjonują 3 tory główne dodatkowe, służące obsłudze składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Opole.

Znacznie skromniejsza jest część pasażerska stacji, na którą składa się jeden dwukrawędziowy peron wyspowy, z którego odprawiane są pociągi regionalne w kierunku Kędzierzyna, Gliwic oraz Opola. Peron posiada połączenie z budynkiem dworca poprzez kładkę nad 2 torami. Na część ładunkową stacji składają się natomiast tory nr 6 i 8, prowadzące do rampy, placu ładunkowego i niewielkiego magazynu przy budynku dworca. W tej części stacji odgałęzia się również bocznica odcinka sieciowego oraz zakładów Famet. Po przeciwnej stronie stacji mieści się natomiast sekcja eksploatacji, do której należą zabudowania wraz z trzytorowym garażem. W przeszłości funkcjonowała tu także parowozownia, której zabudowania istnieją do dziś, jednak układ torowy w niej został rozebrany.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez trzy nastawnie ("OGA", "OGA2", "OGB"), które posiadają urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Nastawnia "OGA" obsługuje również rogatki na przejeździe od strony Tarnowa Opolskiego (z wykorzystaniem TVU).


(aktualność: czerwiec 2016r.)
Rok budowy
1845
Nazwa Lata obowiązywania
Groschowitz 1845 - 1945
Groszowice 1945 - 1967
Opole Groszowice od 1968


Schemat stacji

Opole Groszowice 2016 3.png

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec wraz z magazynem.
Peron, widok w kierunku Opola Głównego.
Peron, widok w kierunku Grotowic.
Peron.
Dworzec, widok od podjazdu.
Tory stacyjne, widok od strony Grotowic.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gogolina (i jednocześnie drogowskazowe w kierunku Tarnowa Opolskiego).
Wyjazd z torów 11 i 13 w kierunku wschodnim.
Nastawnia "OGA".
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Gogolina i Tarnowa Opolskiego.
Wjazd od strony Gogolina.
Tory tranzytowe nr 17 i 19.
Tory tranzytowe nr 17 i 19, widok w kierunku Tarnowa Opolskiego.
Wjazd z bocznicy elektrowni.
Semafory wjazdowe od strony Gogolina.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tarnowa Opolskiego.
Semafory drogowskazowe od strony Tarnowa Opolskiego.
Tory tranzytowe, wjazd od strony Tarnowa Opolskiego.
Tranzytowe, widok w kierunku Tarnowa Opolskiego.
Przejazd kolejowy przez tory 17 i 19.
Wjazd od strony Tarnowa Opolskiego.
Przejazd od strony Tarnowa Opolskiego.
Semafory wjazdowe od strony Tarnowa Opolskiego.
Semafory wyjazdowe w kierunku Opola Głównego.
Wjazd na tory stacyjne od strony Opola Głównego i Wschodniego.
Widok ogólny na część towarową.
Tory stacyjne.
Tory do obsługi elektrowni i nieczynna część stacji.
Wyjazd w kierunku Opola Wschodniego.
Nastawnia "OGB".
Nastawnia "OGA2".
Wjazd od strony Opola Wschodniego.
Semafory wjazdowe od strony Opola Głównego (linia nr 132).
Semafory wjazdowe od strony Opola Głównego (linia nr 280).
Semafory wjazdowe od strony Opola Wschodniego.