Opole Główne

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Opole Główne to stacja węzłowa o charakterze pasażersko-towarowym, granicząca od północy ze Śródmieściem Opola. Stacja składa się zasadniczo z dwóch części, które nie pokrywają się z geograficznym podziałem na stronę południową i północną, oddzieloną budynkiem dworca, który - stanowiący część kompleksu dworcowego - połączony został przejściem podziemnym z północną częścią miasta.

W południowej części stacji znajduje się grupa torów pełniąca głównie funkcje w ruchu pasażerskim, a jedyny prowadzony ruch towarowy to pociągi tranzytowe. Po tej stronie ruch prowadzony jest w oparciu o 2 perony, posiadający w sumie 4 krawędzie (w tym jedną zakończoną kozłem oporowym od strony Kędzierzyna). W tej części znajduje się również kilka torów odstawczych, wykorzystywanych dla obsługi składów regionalnych.

Znacznie bardziej rozbudowana jest południowa grupa torów, na którą składają się 3 perony z 4 krawędziami. Dwa tory przyperonowe kończą się kozłami oporowymi. Obie te grupy torów połączone są po zachodniej stronie głowicą rozjazdową, natomiast po wschodniej - torem łącznikowym nr 15, od którego odgałęziają się tory sekcji eksploatacji. oraz tory do obrotnicy, obecnie już nieistniejącej. Perony 3-5 zostały w 2014 roku wyremontowane w ramach przygotowań do uruchomienia kursów pociągu Pendolino. Prace w ramach tego projektu umożliwiły również podniesienie prędkości na jednotorowej linii nr 144 do 140 km/h.

Za peronami 3-5 w kierunku wschodnim rozciąga się obszerna grupa torów towarowych, do której prowadzą tory (1płn, 2płn) omijające perony. Od strony Wschodniej do grupy towarowej bezkolizyjnie dochodzi dwutorowa linia z Groszowic oraz jednotorowy łącznik z podg Bolko. Linia pasażerska z Fosowskich przechodzi bokiem względem grupy towarowej. Pomiędzy tą linią a grupą towarową zlokalizowano natomiast lokomotywownię.

Ruch pociągów prowadzony jest przez kilka nastawni, z których dwie posiadają status dysponujących: "Op" oraz "OT". Nastawnia "Op", współpracująca z dwiema nastawniami wykonawczymi obsługuje ruch na liniach nr 132, 144 i 300, po obu stronach dworca. Nastawnia "OT", współpracująca z 4 nastawniami wykonawczymi obsługuje natomiast całą grupę towarową. Nastawnie "Op" i "Op2" wyposażone są w urządzenia elektryczne suwakowe, natomiast wszystkie pozostałe - urządzenia mechaniczne scentralizowane. Dawniej, rejon lokomotywowni obsługiwały jeszcze 3 inne nastawnie.


(aktualność: listopad 2016r.)
Rok budowy
1847
Nazwa Lata obowiązywania
Oppeln 1847 - 1935
Oppeln Hauptbahnhof 1936 - 1945
Opole Główne od 1945


Schemat stacji

Alt text


Galeria zdjęć

Część pasażerska
Północne perony, widok z wiaduktu.
Perony i tranzytowe tory towarowe.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wjazd na północną część pasażerską.
Perony 3 i 4, tory linii nr 144 i 300.
Semafory wyjazdowe ze strony północnej w kierunku Wrocławia.
Wjazd na tory odstawcze.
Zakończenie torów nr 12 i 14.
Semafory wyjazdowe z torów pasażerskich w kierunku Bolka.
Głowica wyjazdowa w kierunku Bolka.
Wjazd w perony od strony Bolka.
Głowica rozjazdowa, nastawnia wykonawcza.
Semafory wjazdowe od strony Bolka.
Tarcze ostrzegawcze od strony Bolka.
Tory sekcji eksploatacji.
Wieża ciśnień.
Wyjazd w kierunku Opola Groszowic (część południowa).
Nastawnia "Op2".
Wyjazd w kierunku Wrocławia, w tle nastawnia "Op".
Południowe perony, widok od strony Wrocławia.
Semafory wyjazdowe w kierunku Groszowic.
Tor łączący południową i północną część stacji, po prawej resztki lokomotywowni.
Widok na tory odstawcze.
Tory odstawcze za peronem 1.
Perony, widok od strony Groszowic.


Część towarowa
Wjazd od strony Bolka.
Nastawnia "OT2".
Widok na lokomotywownię.
Lokomotywownia.
Wjazd od strony Groszowic.
Wyjazd w kierunku Groszowic.
Wiadukt linii nr 144 i 300 nad linią nr 280.
Wjazd od strony Bolka.
Wjazd na tory boczne.
Tor wyciągowy w kierunku Bolka.
Semafor wjazdowy od strony Bolka (linia nr 301).
Nieczynna kładka nad torami, prowadząca do lokomotywowni.
Górna część nastawni "OT6".
Tory stacyjne.
Nastawnia "OT7".
Widok w kierunku peronów.
Widok na tory stacyjne.