Olsztyn Główny

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Olsztyn Główny jest dużą stacją węzłową, łączącą w sobie funkcje obsługi pasażerskiej, tranzytowego i miejscowego ruchu towarowego, a także obsługi taboru trakcyjnego. Jest jedyną znaczącą stacją kolejową na terenie miasta, wyposażoną w kilka grup torowych.

Od strony zachodniej znajduje się część pasażerska z układem torowo-peronowym. Posiada ona 4 perony, wyposażone w 7 krawędzi. Perony te połączone są przejściem podziemnym. Powyżej peronów oraz za nimi znajdują się tory, przeznaczone do obsługi ruchu towarowego, w tym tory boczne do magazynów i placów ładunkowych, a także połączenia z siecią bocznic.

Stacja posiada 3 hale postojowo-naprawcze, przeznaczone do obsługi taboru trakcyjnego i wagonowego. Jedna znajduje się na wysokości peronów i służy obsłudze wagonów towarowych. Dwie kolejne położone są pomiędzy grupami torów: tranzytową i towarową. Służą one obsłudze taboru towarowego oraz autobusów szynowych, eksploatowanych przez Przewozy Regionalne.

Jak już wspomniano, na północ od peronów znajduje się grupa torów towarowych, która okala dwie hale wagonowe i tory boczne. Grupa ta posiada tory główne dodatkowe o funkcji dwukierunkowej (chociaż wyjazd na wschód możliwy jest tylko poprzez semafor wyjazdowy grupowy) oraz tory boczne. Jest to obecnie najważniejsza grupa torów dla obsługi ruchu towarowego, przy czym w kierunku wschodnim może ona odprawiać składy towarowe wyłącznie w kierunku Korsz. Składy towarowe do Ełku przez Szczytno mogą być odprawiane wyłącznie z torów, znajdujących się na wschód od peronów.

Za odejściem linii nr 219, od którego wyłącza się m.in. bocznica PKP Energetyka, rozpoczyna się ostatnia z grup towarowych, obecnie w większości wyłączona z eksploatacji, co wynika z wyłączenia okręgu "OlC", zawiadująca wyjazdem w kierunku Korsz. Obecnie tory te służą wyłącznie odstawianiu wyłączonego z eksploatacji taboru towarowego. Na początku grupy od strony zachodniej wyłącza się natomiast czynna bocznica firmy Michelin, która wyprowadzona jest bezkolizyjnie wiaduktem nad linią nr 353. Po stronie nieparzystej znajdują się natomiast tory odstawcze PKP Intercity, zmodernizowane w ostatnim czasie.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest obecnie przez dwie nastawnie "OlA" oraz "Ol1". Nastawnia "OlA" wyposażona jest w urządzenia przekaźnikowe i obsługuje ruch po torach głównych zasadniczych, natomiast "Ol1" - w urządzenia elektryczne suwakowe.

(aktualność: sierpień 2019 r.)
Rok budowy
1872
Nazwa Lata obowiązywania
Allenstein 1872 - 1935
Allenstein Hauptbahnhof 1936 - 1945
Olsztyn Główny od 1945
Skrót telegraficzny
"OlA"
Współrzędne geograficzne
53.7884257, 20.5149941
Wysokość
130 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 7 292 m 0,32 m
Peron 2 5 349 m 0,30 m
3 421 m 0,32 m
Peron 3 1 347 m 0,32 m
2
Peron 4 4 300 m 0,30 m
8


Schemat stacji

LCSy w Polsce

Galeria zdjęć

Część pasażerska, wyjazd w kierunku zachodnim
Peron 1, wiata i budynek dworca.
Perony, widok od strony wschodniej.
Semafory drogowskazowe w kierunku Szczytna i Korsz.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Szczytna i Korsz.
Dawna nastawnia.
Perony 2 i 3, widok od strony wschodniej.
Peron 4, widok od strony wschodniej.
Dawna nastawnia.
Tory towarowe za peronem 4.
Widok w kierunku zachodnim.
Perony 3 i 4.
Semafory wyjazdowe w kierunku zachodnim.
Nastawnia dysponująca "OlA".
Perony, widok od strony zachodniej.
Tory stacyjne i perony, widok ogólny.
Wyjazd w kierunku zachodnim.
Tarcze ostrzegawcze od strony Kortowa i Gutkowa.
Dworzec - część kolejowa, widok od podjazdu.
Dworzec - część autobusowa, widok od podjazdu.
Widok w kierunku grupy torów towarowych.
Tor odstawczy za peronem 4, widok w kierunku wschodnim.
Perony 1 i 2, widok od strony zachodniej.
Widok od strony wschodniej w kierunku peronów.
Tory odstawcze, magazyn towarowy.
Magazyn towarowy, biura PKP Cargo.
Tory odstawcze, widok od strony wschodniej.
Część towarowa, widok z peronów.


Część towarowa, wyjazd w kierunku wschodnim i południowym
Wjazd na tory myjni wagonowej.
Myjnia wagonowa.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Korsz.
Tory stacyjne, w oddali semafory wyjazdowe w kierunku Korsz.
Wjazd na tory towarowe od strony zachodniej.
Wieża ciśnień, kozły oporowe torów nr 504 i 505.
Stacja paliw PKP Energetyka.
Wjazd na teren zakładu napraw taboru PKP Cargo.
Tory lokomotywowni.
Druga hala warsztatowa PKP Cargo.
Widok w kierunku części pasażerskiej.
Wjazd na tory grupy towarowej okalającej hale naprawcze.
Tor nr 141, tory stacyjne.
Grupa towarowa.
Tory stacyjne.
Semafory drogowskazowe w kierunku zachodnim.
Tory stacyjne.
Tory stacyjne.
Głowica rozjazdowa, widok w kierunku zachodnim.
Tory stacyjne, po lewej niezelektryfikowana grupa torów
Magazyn towarowy, tor nr 206.
Tory nr 205 i 207, widok w kierunku wschodnim.
Hala napraw PR Olsztyn.
Waga wagonowa na torze nr 207.
Tory towarowe, widok od strony wschodniej.
Semafory zaporowe na torach grupy towarowej w kierunku wschodnim.
Zabudowania stacyjne.
Wjazd na tory towarowe od strony wschodniej.
Tory tranzytowe, widok w kierunku peronów.
Hala przeglądowo-naprawcza PR Olsztyn.
Wjazd od strony Szczytna.
Łuk wyjazdowy w kierunku Szczytna.
Semafor drogowskazowy od strony Szczytna.
Tory bocznicowe.
Tory bocznicowe, po lewej wyjazd w kierunku Szczytna.
Tory odstawcze nr 455 i 456.
Tory odstawcze PKP Intercity.
Wyjazd z torów odstawczych PKP IC w kierunku stacji.
Nastawnia wykonawcza "Ol1".
Wieża ciśnień i dawna nastawnia.
Widok w kierunku wschodnim, tory odstawcze, tory linii nr 353 w kierunku Korsz.
Tory linii nr 353, po lewej wjazd na grupę torów towarowych.
Wjazd od strony Korsz.
Tory towarowe nieczynnej częściowo grupy dawnego rejonu "OlC".
Wyjazd z torów towarowych w kierunku stacji.
Tory odstawcze PKP Intercity.
Semafory wjazdowe od strony Korsz.
Tory towarowe, widok w kierunku zachodnim.
Tory towarowe, widok w kierunku wschodnim.
Tory towarowe.
Początek częściowo rozebranej głowicy rozjazdowej w kierunku Korsz.
Wjazd od strony Korsz.
Wyjazd w kierunku Korsz.
Zarośnięta głowica rozjazdowa.
Tarcze ostrzegawcze od strony Korsz.
Szlak w kierunku Korsz.
Tory linii nr 353, miejsce włączenia dawnej głowicy rozjazdowej.
Widok z wiaduktu w kierunku Korsz.