Nowe Skalmierzyce

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stacja kolejowa w Nowych Skalmierzycach, położona zaledwie 6 kilometrów od Kalisza to dawna pruska stacja graniczna, położona powstałym w 1906 roku przejściu granicznym z Królestwem Polskim. Do czasu uruchomienia przejścia istniała tutaj mniejsza stacja końcowa na linii kolejowej z Ostrowa. Po decyzji o powstaniu przejścia stację relokowano na południowy wschód od dotychczasowej, gdzie zbudowany został monumentalny budynek dworca. Nowa stacja została wyposażona w układ torów 1435 i 1524 mm po obu stronach dworca, infrastrukturę przeładunkową oraz komory celne, a także parowozownię wachlarzową.

Po I wojnie światowej stacja straciła na znaczeniu, tory szerokie zostały przebudowane na normalne, a w miejscu infrastruktury granicznej powstały warsztaty wagonowe. Kolejna rozbudowa miała miejsce w okresie II wojny światowej, gdy w Skalmierzycach ulokowano stację rozrządową, mającą za zadanie obsługę składów towarowych podążających na front wschodni. Wówczas dokonano kolejnej rozbudowy wschodniej grupy torów, m.in. o dwie górki rozrządowe, a stacja otrzymała nowe urządzenia elektryczne suwakowe.

Po II wojnie światowej na stacji zlokalizowano bazę nawierzchniową, przy czym dalej funkcjonowała ona jako rozrządowa. W 1975 roku zakończono elektryfikację linii Ostrów Wielkopolski - Sieradz, przy czym elektryfikacja nie przyniosła zasadniczej zmiany układu torowego - pozostały m.in. niskie, jednokrawędziowe perony. W połowie lat osiemdziesiątych powstała natomiast duża hala napraw wagonów.

Na skutek zmian organizacyjnych oraz spadku przewozów pasażerskich i towarowych, stopniowo zmniejszała się rola stacji w Nowych Skalmierzycach. W latach 90. dokonano rozbiórki olbrzymiej części układu torowego, w zakresie m.in. całej wschodniej strony stacji. Obecnie nie ma tu już czynnej bocznicy stacyjnej, a jedyną znaczącą działalnością jest obsługa bocznicy szlakowej Correct, położonej na szlaku do Czekanowa. Ostatnimi zmianami na stacji to wymiana urządzeń sterowania ruchem kolejowym i wyłączenie z eksploatacji nastawni "Sk", ulokowanej w charakterystycznym budynku przylegającym do wiaduktu drogowego. Wymiana urządzeń zrealizowana została na dotychczasowym układzie torowym, okrojonym już do zaledwie 6 torów głównych, z których trzy znajdują się przy peronach. Większość wjazdów na tory boczne pozostała nieuzależniona. Nową nastawnię dysponującą ulokowano w dotychczasowej wykonawczej i wyposażono w urządzenia przekaźnikowe. W obrębie stacji znajduje się także posterunek SKP, ulokowany w dotychczasowej strażnicy od strony Czekanowa, która obsługuje rogatki na lokalnej drodze.

(aktualność: listopad 2019 r.)
Rok budowy
1896
Nazwa Lata obowiązywania
Skalmierzyce 1896 - 1942
Kalmen 1943 - 1945
Skalmierzyce 1945 - 1967
Nowe Skalmierzyce od 1968
Skrót telegraficzny
"Sk"
Współrzędne geograficzne
51.7095898, 17.9978207
Wysokość
140 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 2 260 m 0,35 m
Peron 2 1 255 m 0,36 m
Peron 3 3 255 m 0,20 m


Schemat stacji

LCSy w Polsce


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku Czekanowa.
Perony.
Semafory wyjazdowe w kierunku Czekanowa.
Tory stacyjne.
Łuk wyjazdowy w kierunku Czekanowa.
Wjazd od strony Czekanowa.
Dawna nastawnia, widok od strony Czekanowa.
Dawna nastawnia, widok z drogi.
Dworzec, widok od podjazdu.
Wjazd od strony Czekanowa.
Szlak w kierunku Czekanowa.
Perony, widok od strony Kalisza.
Nieużywane tory boczne, widok w kierunku Kalisza.
Nieużywane tory boczne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Kalisza.
Wyjazd z torów bocznych w kierunku Kalisza.
Tory boczne, słupy po rozebranej sieci trakcyjnej.
Wjazd na nieużywane tory boczne.
Tor wyciągowy.
Głowica rozjazdowa.
Wyjazd w kierunku Kalisza.
Głowica rozjazdowa, po prawej nastawnia dysponująca.
Wjazd od strony Kalisza.
Semafory wjazdowe od strony Kalisza.