Nałęczów

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Nałęczów to stacja pośrednia, położona na odcinku Dęblin - Lublin Główny. Zatrzymują się tutaj zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne. Przed modernizacją linii stacja posiadała 5 torów głównych, z których trzy (2, 4, 6) były dwukierunkowe, zaś dwa posiadały przebiegi wyjazdowe jedynie w kierunku Sadurek. Ruch pociągów prowadzony był przez dwie nastawnie: piętrową "Nw" oraz parterową "Nw1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją świetlną. Nałęczów jest to również stacją styczną kolejki wąskotorowej, na której obecnie nie odbywają się żadne przewozy. Ze stacji normalnotorowej biegnie też bocznica, służąca niegdyś do przeładunku wagonów na transportery. Ponadto znajdowała się tu bocznica do elewatora spółdzielni rolniczej. Dla obsługi podróżnych służyły dwa perony: jeden wyspowy, między torami głównymi zasadniczymi; drugi jednokrawędziowy, przy budynku dworca.

Przeprowadzona w latach 2017-2020 modernizacja linii kolejowej przyniosła zmiany w krajobrazie stacji. Częściowo zmieniony został układ torowy - zmniejszono liczbę torów głównych do 4. Zachowano dotychczasowy układ peronów, które uległy jednak całkowitej przebudowie i zostały połączone przejściem podziemnym, które przechodzi również na północną stronę torów. Zmniejszono także liczbę torów bocznych, a pozostałe zostały wyremontowano. Zabudowano także nowe urządzenia komputerowe, sterowane z nowej nastawni "Nw". Część nowych rozjazdów umożliwia jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością do 60 km/h; dobudowany został także półtrapez od strony Klementowic.


(aktualność: maj 2018 r.)
Rok budowy
1876
Nazwa Lata obowiązywania
Wąwolnica 1876 - 1915
Nałęczów 1915 - 1918
Drzewce 1918 - 1922
Nałęczów 1923 - 1939
Naleczow 1939 - 1944
Nałęczów od 1944
Skrót telegraficzny
"Nw"
Współrzędne geograficzne
51.3185301, 22.2079979
Wysokość
222 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 3 200 m 0,76 m
Peron 2 1 400 m 0,76 m
2
Kanały radiołączności
R6.png LK 7


Schemat stacji

Naleczow2021.png

Schemat archiwalny (2010)

Naleczow.gif

Galeria zdjęć

Dworzec.
Perony, widok w kierunku Puław.
Perony, widok w kierunku Sadurek.
Dworzec, widok od podjazdu.
Tory stacyjne, widok w kierunku Sadurek.
Wyjazd w kierunku Sadurek.
Widok na tory stacyjne w kierunku Puław.
Wyjazd w kierunku Puław.

Galeria zdjęć archiwalnych

Dworzec.
Dworzec nocą.
Peron.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Peron, widok w kierunku Puław.
Peron, widziany z elewatora.
Peron kolejki wąskotorowej.
Semafory wyjazdowe w kierunku Sadurek.
Nastawnia wykonawcza.
Magazyn towarowy.
Magazyn PKP PLK.
Bocznica elewatora.
Wyjazd w kierunku Puław.
Nastawnia dysponująca.