Morąg

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Morąg jest stacją o dosyć rozbudowanym układzie torowym - do zakończenia II wojny światowej była to czterokierunkowa stacja węzłowa. Oprócz istniejącej do dziś linii kolejowej nr 220, rozpoczynały się tu linie kolejowe do Ornety oraz Ostródy. Obydwie zostały rozebrane przez "trofiejne" wojska radzieckie. Linia do Ostródy przez Miłomyn została później odbudowana i służyła do lat 90., gdy została ponownie rozebrana. Stacja w Morągu posiada obecnie 6 torów głównych, z których 4 są zdatnych do eksploatacji - jeden tor został rozebrany. Dla obsługi podróżnych służą trzy perony (czynne trzy krawędzie). Peron 1 przy budynku dworca, obsługujący niegdyś linię do Miłomyna jest obecnie nieczynny. Wyłączony z eksploatacji pozostaje również jedna krawędź peronowy przy peronie 2. Perony połączone są przejściem w poziomie szyn, natomiast do komunikacji pomiędzy obiema stronami miasta służy kładka nad torami.

Przez szereg lat aż do 2016 roku ruch pociągów na stacji prowadzony był przez dwie nastawnie: "Mr" i "Mr1", które posiadały urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową - tylko tarcze ostrzegawcze do semaforów wjazdowych były świetlne. W 2016 roku dokonano przebudowy urządzeń na przekaźnikowe, które zabudowano w dotychczasowej nastawni dysponującej. Rozebrano natomiast istniejącą nastawnię wykonawczą. W ramach przebudowy dokonano również niewielką ilość towarzyszących prac torowych. Nowe urządzenia sterujące nie objęły toru nr 5, który został zamknięty dla jazd pociągowych, ponadto rozebrano tor nr 4. Większość rozjazdów, położonych w torach bocznych nie została scentralizowana.

(aktualność: wrzesień 2018 r.)
Rok budowy
1882
Nazwa Lata obowiązywania
Mohrungen 1882 - 1945
Morąg od 1945
Skrót telegraficzny
"Mr"
Współrzędne geograficzne
53.9193118, 19.9222048
Wysokość
115 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 2 2 241 m 0,50 m
Peron 3 1 302 m 0,50 m
2


Schemat stacji

Morag.png

Schemat archiwalny (2009)

Morag.jpg

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku Olsztyna.
Perony, widok od strony Małdyt.
Dworzec, widok od podjazdu.
Semafory wyjazdowe w kierunku Małdyt.
Tory 5 i 7.
Tory boczne, miejsce po zlikwidowanym torze nr 4.
Nastawnia dysponująca.
Szlak w kierunku Małdyt.
Wjazd od strony Małdyt.
Tory boczne, widok w kierunku Małdyt.
Tory boczne, widok w kierunku Olsztyna.
Plac ładunkowy.
Semafory wyjazdowe w kierunku Olsztyna.
Widok ogólny na tory stacyjne.
Wyjazd w kierunku Olsztyna.
Bocznica fabryki sklejki.
Widok ogólny na tory boczne.
Tory 25 i 27, widok w kierunku Małdyt.
Tory 25 i 27, widok w kierunku Olsztyna.

Galeria zdjęć archiwalnych

Nastawnia dysponująca.
Wjazd od strony Bogaczewa.
Semafor wjazdowy od strony Bogaczewa.
Semafory wyjazdowe z torów 4 i 6.
Perony, widok od strony Bogaczewa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Bogaczewa, widok z peronów.
Magazyn towarowy.
Dworzec, widok od strony torów.
Peron 2.
Zdewastowany semafor wyjazdowy na torze 5.
Semafory wyjazdowe w kierunku Olsztyna.
Nastawnia wykonawcza.
Wyjazd w kierunku Olsztyna.
Semafor wjazdowy Olsztyna.
Widok z wiaduktu na tory stacyjne.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dawna hala lokomotywowni.
Pozostałości obrotnicy.