Montowo

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stacja w Montowie była niewielkim posterunkiem ruchu, położonym pomiędzy Rybnem, a Zajączkowem. Posiadała 4 tory główne, z których dwa znajdowały się przy peronach. Dla obsługi ruchu towarowego służył jeden tor boczny, króry kończył się kozłem oporowym od strony Rybna. Przy torze tym znajdowała się rampa ładunkowa. Ruch pociągów prowadzony był przez dwie nastawnie: "Mo" (w przybudówce do budynku stacyjnego) i "Mo1" (od strony Zajączkowa). Posiadały one urządzenia mechaniczne scentralizowane, a z nastawni wykonawczej obsługiwane były rogatki na przejeździe. Co ciekawe, głowica rozjazdowa od strony Zajączkowa nie posiadała przejścia rozjazdowego pomiędzy torami głównymi zasadniczymi - wynikało to z łuku, w którym była położona. Łuk ten ograniczał dopuszczalną prędkość pociągu, podobnie jak na innych stacjach z tego odcinka.

W ramach modernizacji linii kolejowej E65 stacja ta została całkowicie przebudowana i przekwalifikowana na posterunek odgałęźny, wyposażony w trapezowe przejście rozjazdowe. Niskie, jednokrawędziowe perony zamienione zostały na dwa, połączone przejściem podziemnym i położone na zewnątrz torów głównych. Nowe urządzenia SRK zabudowano w kontenerze i sterowane są obecnie z nastawni w Rybnie Pomorskim, a docelowo - z LCS Działdowo. W obrębie posterunku znajduje się również przejazd kategorii A.


Rok budowy
1876
Nazwa Lata obowiązywania
Montowo 1876 - 1942
Grodden 1943 - 1945
Montowo od 1945


Schemat posterunku

Montowo.png


Schemat archiwalny (2007)

Montowo.gif

Galeria zdjęć

Perony, widok od strony Rybna.
Peron 2.
Przejście rozjazdowe.
Przejście rozjazdowe, wyjazd w kierunku Zajączkowa.
Szlak w kierunku Zajączkowa.
Przejazd kolejowy od strony Rybna.
Semafory wjazdowe od strony Rybna.
Szlak w kierunku Rybna.
Perony widok od strony Zajączkowa.
Głowica rozjazdowa, widok od strony Zajączkowa.
Semafory wjazdowe od strony Zajączkowa.

Galeria zdjęć archiwalnych

Widok z peronu 1 w kierunku Zajączkowa.
Wyjazd w kierunku Rybna.
Dworzec i nastawnia dysponująca., widok od strony torów.
Wieża wodna.
Wjazd od strony Rybna.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Widok w kierunku Zajączkowa.
Peron 1 i wyjazd w kierunku Rybna.
Przejazd od strony Zajączkowa.
Nastawnia wykonawcza.
Wjazd od strony Zajączkowa.
Łuk w kierunku Zajączkowa.