Malczyce

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Malczyce to dawna pięciokierunkowa stacja węzłowa, na której od głównej linii odgałęziały się trzy lokalne, jednotorowe linie kolejowe do Strzegomia, portu w Malczycach oraz Jawora. Obecnie formalnie istnieje już tylko linia w kierunku Strzegomia, choć nie prowadzi się po niej planowego ruchu pasażerskiego - na linii do Strzegomia zostały zawieszone już w 1989 roku. Tutaj także rozpoczyna się bocznica do bazy CPN w Kawicach (używana), która jest pozostałością po linii do Wołowa, rozebranej już w latach 60. Stacja w Malczycach posiada aktualnie 5 torów głównych, z których 4 znajduje się przy dwóch peronach. Poniżej torów głównych na stronie nieparzystej stacji znajduje się duża grupa torów bocznych, w większości nieprzejazdnych lub wyłączonych z eksploatacji.

W 2011 roku zakończyła się modernizacja stacji, która umożliwiła zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h. Przebudowano tory główne zasadnicze oraz główne dodatkowe, zlikwidowano część torów bocznych. W nowym układzie torowym funkcjonują dwa dwukrawędziowe perony, połączone przejściem podziemnym z pochylniami oraz przejściem służbowym w poziomie szyn. Zmodernizowano też urządzenia sterowania ruchem - dotychczasowe trzy nastawnie: "Ml", "Ml1" oraz "Ml2" z urządzeniami mechanicznymi scentralizowanymi zostały zastąpione urządzeniami komputerowymi. Zmodernizowano także przejazd kolejowy, który obsługiwany jest miejscowo z nastawni dysponującej. Modernizacja przyniosła także fizyczną likwidację linii kolejowej w kierunku Jawora.

WETCS8.png

(aktualność: październik 2018 r.)
Rok budowy
1844
Nazwa Lata obowiązywania
Maltsch 1844 - 1902
Maltsch Staatsbahnhof 1902 - 1920
Maltsch Reichsbahnhof 1921 - 1930
Maltsch 1931 - 1945
Maleszyce 1945 - 1946
Malczyce od 1947
Skrót telegraficzny
"Ml"
Współrzędne geograficzne
51.2155414, 16.4816265
Wysokość
116 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 1 1 200 m 0,55 m
3
Peron 2 2 200 m 0,55 m
4

Schemat stacji

Malczyce 2018.png

Schemat archiwalny

Malczyce.gif

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Perony, widok w kierunku Legnicy.
Semafory wyjazdowe w kierunku Wrocławia.
Dworzec, widok od podjazdu.
Perony, widok od strony Wrocławia.
Widok w kierunku Wrocławia.
Wjazd na tor nr 5m.
Dawna nastawnia.
Przejazd od strony Wrocławia.
Wjazd od strony Wrocławia.
Szlak w kierunku Wrocławia.
Nieczynny wyjazd w kierunku Portu Malczyce i Ujazdu.
Widok z peronu 1 na tory boczne.
Dawna nastawnia dysponująca.
Dawna nastawnia od strony Legnicy.
Perony, widok od strony Legnicy.
Dawna lokomotywownia.
Tory stacyjne, widok w kierunku Legnicy.
Wieże ciśnień.
Widok na tory boczne.
Semafory wyjazdowe w kierunku Legnicy.
Zarośnięte tory boczne, widok od strony Legnicy.
Głowica rozjazdowa.
Wjazd od strony Legnicy.
Wyjazd w kierunku Legnicy.

Galeria zdjęć archiwalnych

Nastawnia wykonawcza "Ml2".
Wjazd od strony Szczedrzykowic.
Wyjazd w kierunku Szczedrzykowic.
Widok z nastawni na tory stacyjne.
Wieże wodne.
Dawna parowozownia.
Obrotnica.
Parowozownia i wjazd na tory boczne.
Bocznica cukrowni.
Widok ogólny na perony.
Dworzec, widok od strony ulicy.
Żuraw wodny.
Remont peronu 2.
Peron 2.
Nastawnia dysponująca "Ml".
Nastawnia wykonawcza "Ml1"
Wyjazd w kierunku Środy Śląskiej.
Widok z nastawni w kierunku Środy Śląskiej i Malczyc Portu.
Wjazd od strony Bolkowa.