Malbork

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Malbork jest stacją węzłową, przez którą przechodzi dwutorowa linia kolejowa z Warszawy do Gdańska. Odgałęzia się tu także dwutorowa linia w kierunku Elbląga oraz jednotorowa, lokalna linia przez Kwidzyn i Grudziądz do Torunia. Rozpoczynała się tutaj także jednotorowa linia w kierunku Małdyt, przechodząca przez pięciokierunkowy węzeł w Myślicach - obecnie rozebrana. Pomimo takiej klasyfikacji linii, historycznie przez Malbork przebiegała linia z Tczewa do Królewca ("Ostbahn") przez Elbląg, natomiast linia w kierunku Iławy miała drugorzędne znaczenie. Stacja została w znacznej części przebudowana w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa - Gdynia, jednak zasadniczy przebieg torów i układ peronów pozostał niezmieniony. Stacja posiada obecnie kilka grup torowych; w pierwszej z nich, położonej od strony Tczewa, znajdują się perony. Obsługa podróżnych odbywa się z dwóch dwukrawędziowych peronów przelotowych (2 i 3), natomiast tory położone przy peronie 4 zakończone są kozłami peronowymi i umożliwiają obsługę pociągów w kierunku Iławy, Elbląga i Grudziądza. Przed modernizacją istniało połączenie toru nr 201 z torem 6, jednak zostało zlikwidowane. Zlikwidowano również peron 1, położony przy budynku dworca, jednak jego funkcje przejął w pełni peron 2. Oprócz torów pasażerskich znajduje się tu również 7 torów towarowych, umożliwiających obsługę pociągów na kierunku Elbląg - Tczew. Powyżej peronów znajdują się natomiast tory odstawcze dla EZT oraz tory boczne, służące do obsługi cukrowni w Malborku. Od strony Tczewa znajduje się natomiast bocznica PKP Energetyka. Zasadniczy układ torowy tej części stacji nie uległ zmianie, wprowadzono jedynie rozjazdy umożliwiające wjazd pociągów z większą prędkością, dzięki czemu tor 6 służy obsłudze pociągów przelotowych w kierunku Warszawy, tor 1 - w kierunku Gdańska, tor 2 - w kierunku Elbląga, natomiast tor 4 jest torem wyznaczonym do rozpoczynania i kończenia biegu pociągów.

Za peronami w kierunku Elbląga znajduje się grupa niezelektryfikowanych torów porządkowych, umożliwiająca dokonywanie przegrupowania składów towarowych. W przeszłości na przedłużeniu toru wyciągowego w kierunku wschodnim znajdowała się górka rozrządowa, jednak obecnie nie jest ona użytkowana. Po drugiej stronie torów linii nr 204 znajdowała się natomiast grupa torów głównych, po której pozostały obecnie tylko bramki trakcyjne oraz tor 305, prowadzący do jednostki wojskowej.

Pomiędzy wyjazdem w kierunku Kwidzyna i Iławy znajduje się kilka bocznic, w tym bocznica Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego oraz dawna lokomotywownia. Natomiast w ciągu wyjazdu w kierunku Iławy znajduje się nowa grupa torów towarowych, na którą składają się 4 tory główne dodatkowe, kompleksowo przebudowane w ramach modernizacji stacji. Zlikwidowano również przejazd w poziomie szyn od strony Mleczewa i zastąpiono go wiaduktem kolejowym. Przebudowano również głowicę rozjazdową w środkowej części stacji - obejmowała ona "wyprostowanie" układu torowego dla kierunku Iława - Tczew.

Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Mb", która posiada urządzenia SRK typu Ebilock i zastąpiła ona dwie dotychczas funkcjonujące nastawnie dysponujące "MbA" i "MbB". Nastawnia ta w przyszłości pełnić będzie również funkcje Lokalnego Centrum Sterowania (LCS).

WETCS8.png


(aktualność: wrzesień 2015 r.)
Rok budowy
1852
Nazwa Lata obowiązywania
Marienburg 1852 - 1900
Marienburg Staatsbahnhof 1901 - 1909
Marienburg (Westpreussen) 1910 - 1945
Malbork od 1945
Skrót telegraficzny
"Mb"
Współrzędne geograficzne
54.0326208, 19.0507912
Wysokość
14 m n.p.m.
Perony
Tor Długość Wysokość
Peron 2 6 460 m 0,76 m
4
Peron 3 2 428 m 0,76 m
1
Peron 4 201 106 m 0,76 m
202 227 m
Kanały radiołączności
R1.png LK 9
R2.png LK 204, LK 207

Schemat stacji

Alt text

Galeria zdjęć

Dworzec, widok od strony torów.
Dworzec, widok od strony torów.
Perony.
Perony, semafory wyjazdowe w kierunku Szymankowa.
Wyjazd w kierunku Szymankowa.
Perony, widok od strony Iławy i Elbląga.
Semafory wyjazdowe w kierunku Iławy i Elbląga.
Wyjazd z peronów w kierunku Iławy.
Peron 4.
Peron 4 i tor odstawczy.
Tory 228 i 230.
Dworzec, widok od podjazdu.
Dworzec.
Niezmodernizowane tory towarowe.
Perony.
Nastawnia "Mb".
Wyjazd w kierunku Elbląga.
Perony.
Semafor drogowskazowy od strony Elbląga.
Wjazd na tory towarowe od strony Elbląga.
Wjazd od strony Elbląga.
Wjazd od strony Elbląga.
Semafory wjazdowe od strony Elbląga.
Dawna, rozebrana grupa torów od strony Elbląga.
Tarcze ostrzegawcze od strony Elbląga.
Semafory wyjazdowe w kierunku Tczewa.
Głowica rozjazdowa, wyjazd w kierunku Tczewa.
Wyjazd w kierunku Tczewa.
Wyjazd w kierunku Tczewa.
Szlak w kierunku Tczewa, most na Nogacie.
Wyjazd w kierunku Iławy i Elbląga.
Tory towarowe, widok w kierunku Elbląga.
Wjazd na bocznicę ZNPS.
Semafory drogowskazowe przed peronami od strony Iławy.
Łuk w kierunku Mleczewa.
Wyjazd w kierunku Mleczewa.
Łuk od strony Mleczewa.
Grupa torów od strony Mleczewa.
Semafory wyjazdowe w kierunku Mleczewa.
Wjazd od strony Mleczewa.
Wyjazd w kierunku Mleczewa.
Wjazd od strony Mleczewa.
Semafory wjazdowe od strony Mleczewa.