Maksymilianowo

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Maksymilianowo to stacja węzłowa, do której od południa dochodzą dwutorowe linie z Bydgoszczy - zbudowana w latach 20. "obwodnica towarowa", prowadząca z kierunku Bydgoszczy Wschodu oraz istniejące od XIX wieku połączenie z stacji Bydgoszcz Główna, prowadzące dalej w kierunku Tczewa. Rozpoczyna się tu także budowany w latach 30. północny odcinek starej "Węglówki", biegnący w kierunku Wierzchucina. Stacja w Maksymilianowie posiada dość ciekawy układ torowy - składa się z 6 torów głównych tranzytowych, umożliwiających płynne prowadzenie ruchu. Z uwagi na znaczne długości torów głównych zasadniczych konieczne stało się zastosowanie tarcz ostrzegawczych do niektórych semaforów drogowskazowych i wyjazdowych. Po wschodniej stronie stacji powstała także grupa sześciu torów dodatkowych, obecnie posiadająca wjazd tylko od strony północnej. Dalej na wschód od nich znajduje się dość rozległa baza torowa Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego. Ruch pociągów na stacji prowadzony jest przez nastawnię "Mj", która znajduje się w jej południowej części i posiada urządzenia przekaźnikowe. Pamiątką po dawnych urządzeniach SRK są do dziś budynki 6 starych nastawni, w większości nieużywane. Obsługa podróżnych może odbywać się z 5 krawędzi, zlokalizowanych przy 3 peronach. W północnej części stacji znajduje się baza PKP Energetyka oraz bocznica jednostki wojskowej.


Rok budowy
1852
Nazwa Lata obowiązywania
Maximilianowo 1852 - 1907
Maxthal 1907 - 1909
Maxtal 1910 - 1920
Maksymiljanowo 1923 - 1938
Maksymilianowo 1939
Maxtal 1939 - 1945
Maksymilianowo od 1945


Schemat stacji

Maksymilianowo.png

Galeria zdjęć

Widok na zabudowania dworcowe.
Nastawnia dysponująca.
Tory 28 i 29.
Wjazd w tory towarowe od strony Kotomierza.
Peron 2.
Dworzec, widok od strony torów.
Tor dojazdowy do bazy PPMT.
Widok w kierunku toru wyciągowego.
Wiadukt drogi wojewódzkiej nr 244.
Wyjazd w kierunku Serocka i Kotomierza.
Wjazd od strony Serocka i Kotomierza.
Północna głowica rozjazdowa.
Tory bocznicy PPMT.
Bocznica PPMT, po lewej dawna nastawnia.
Kolejna dawna nastawnia w środkowej części stacji.
Grupa torów towarowych.
Perony, widok w kierunku Kotomierza.
Tory towarowe, widok w kierunku Kotomierza.
Baza PPMT.
Dawna nastawnia na terenie bazy.
Nastawnia przy południowym końcu grupy torów towarowych.
Nieczynny wyjazd z grupy torów w kierunku Bydgoszczy.
Grupa torów towarowych, widok od strony Bydgoszczy.
Tarcze ostrzegawcze do semaforów wyjazdowych i drogowskazowych.
Nieczynna nastawnia przy bazie PPMT.
Wyjazd w kierunku Bydgoszczy.
Południowa część bazy PPMT.
Południowa głowica rozjazdowa, widok w kierunku Bydgoszczy.
Dworzec, widok od strony podjazdu.
Bocznica jednostki wojskowej.
Peron 1.