Lubań Śląski

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Lubań Śląski to czterokierunkowa stacja węzłowa, przez którą przebiega linia Śląskiej Kolei Górskiej - z kierunku Jeleniej Góry do Zgorzelca. Odgałęziają się tu także linie w kierunku Węglińca oraz Leśnej. Obecnie ruch pociągów pasażerskich prowadzony jest w trzech kierunkach - tylko w kierunku Leśnej jeżdżą jedynie pociągi towarowe. Co ciekawe - przed wojną wszystkie kierunku wybiegające ze stacji zostały zelektryfikowane (prądem przemiennym 15 kV 16 2/3 Hz, w latach 1921 - 1928). Sieć ta została jednak rozebrana pod koniec wojny, a w latach osiemdziesiątych zelektryfikowano odcinek Jelenia Góra - Lubań Śląski - Węgliniec. Razem z siecią trakcyjną rozebrano drugi tor szlakowy. Przez kilkadziesiąt lat przy stacji funkcjonowały także Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, upadłe na przełomie wieków.

Stacja w Lubaniu posiada układ widłowy - wspólny wjazd od strony Gryfowa i Leśnej dzieli się na dwie, niezależne grupy torowe w kierunku Węglińca i Zgorzelca. Obydwie grupy są zelektryfikowane. Wschodnia grupa torów posiada 5 torów głównych, z których dwa znajdują się przy niskich, jednokrawędziowych peronach. Istnieje tu także kilka torów bocznych, prowadzących do placu ładunkowego i zespołu magazynowego. Od strony Węglińca zlokalizowano natomiast skład opału. Zachodnia grupa posiada natomiast 6 torów głównych, z których 3 znajdują się przy peronach. Obecnie użytkowane są dwa niskie, jednokrawędziowe perony. Wydłużenie peronu 1 w kierunku południowym służyło niegdyś do obsługi pociągów w kierunku Leśnej.

Pomiędzy obydwiema grupami torów znajduje się budynek dworca, obecnie praktycznie nieużywany, bez kasy biletowej. Na południe od dworca zlokalizowana jest natomiast obrotnica z niewielką lokomotywownią, służąca obecnie za garaż. Ruch pociągów prowadzony jest przez trzy nastawnie - "Lb", "Lb1" i "Lb2", które posiadają urządzenia elektryczne suwakowe z sygnalizacją świetlną. Nastawnia "Lb1" obsługuje ponadto rogatki na przejściu dla pieszych oraz przejeździe kolejowym od strony Zgorzelca, natomiast "Lb2" - na przejeździe od strony Węglińca. Od strony Węglińca, w granicach stacji znajdują się ponadto kolejne 3 przejazdy kategorii A, obsługiwane ze strażnicy przejazdowej.

Obecnie stacja kolejowa w Lubaniu, oprócz ruchu pasażerskiego, obsługuje także dość znaczący ruch towarowy. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajdują się dwie kopalnie bazaltu, w tym jedna w granicach stacji. Kolejne zlokalizowane są w Zarębie oraz Leśnej.

Rok budowy
1863
Nazwa Lata obowiązywania
Lauban 1863 - 1945
Lubań 1945 - 1946
Lubań Śląski od 1947


Schemat stacji

Luban Slaski 2015.png


Galeria zdjęć

Dworzec, widok od podjazdu.
Wjazd od strony Zgorzelca.
Wyjazd w kierunku Zgorzelca
Nastawnia wykonawcza "Lb2".
Wyjazd w kierunku Zgorzelca.
Szlak w kierunku Zgorzelca.
Semafory wjazdowe od strony Zgorzelca.
Perony 1 i 2, widok na południe.
Wjazd na dawną bocznicę zakładów naprawczych.
Południowa głowica rozjazdowa.
Perony, widok od strony południowej.
Dworzec.
Dawna lokomotywownia, widok od strony południowej.
Obrotnica.
Dawna lokomotywownia, widok od strony północnej.
Wieża ciśnień.
Zachodnia grupa torów.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gryfowa i Leśnej.
Wjazd na obie grupy torów.
Wyjazd w kierunku Leśnej i Gryfowa.
Szlak w kierunku Leśnej.
Wyjazd w kierunku Gryfowa, w tle most nad Kwisą.
Nastawnia dysponująca.
Nastawnia, widok od strony północnej.
Wschodnia grupa torów.
Perony 4 i 5, widok w kierunku południowym.
Zespół magazynów towarowych.
Dworzec, widok od strony wschodniej.
Semafory wyjazdowe w kierunku Gierałtowa.
Perony 4 i 5.
Nastawnia "Lb1".
Wjazd od strony Gierałtowa.
Przejazd kolejowy w ciągu ul. Przemysłowej.
Wyjazd w kierunku Gierałtowa.
Przejazd kolejowy w ciągu ulicy Izerskiej.
Szlak w kierunku Gierałtowa, widoczna strażnica nr 11.