Linia kolejowa nr 97 Skawina - Żywiec

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek linii - mosty nad Skawinką.
Wyjazd z Radziszowa w kierunku Skawiny.
Radziszów - wyjazd w kierunku Leńcz.
Leńcze - wyjazd w kierunku Radziszowa.
Wyjazd z Kalwarii w kierunku Leńcz.
Kalwaria Lanckorona - wyjazd w kierunku Wadowic i Skawiny.
Stronie - wyjazd w kierunku Kalwarii.
Szlak Stronie - Stryszów.
Most na Skawie w Skawcach.
Przystanek Zembrzyce.
Stryszawa.
Lachowice Centrum.
Hucisko - dawna stacja, zdegradowana do roli przystanku.
Pewel Wielka Centrum.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie -
Xpo1z.gif Skawina rozjazd początkowy -0,683 94
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 -
1zbs1z.gif Skawina Zakłady Metalurgiczne bocznica szlakowa 0,900 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu 1,407 -
1zp1z.gif Rzozów przystanek osobowy 4,036 -
1zp1z.gif Radziszów Centrum przystanek osobowy 5,080 -
1zsc1z.gif Radziszów stacja 7,213 -
1zp1z.gif Wola Radziszowska przystanek osobowy 10,453 -
1zp1z.gif Podolany przystanek osobowy 12,454 -
1zsc1z.gif Leńcze stacja 14,638 -
1zp1z.gif Przytkowice przystanek osobowy 18,893 -
1zsc1z.gif Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona stacja węzłowa 22,254 -
1zpo1z.gif rozjazd końcowy 22,442 117
1zsc1z.gif Stronie stacja 28,994 -
1zsc1z.gif Stryszów stacja 33,115 -
1zsr1z.png Skawce stacja zlikwidowana 37,795 -
1zp1zd.png Zembrzyce przystanek osobowy 40,759
40,825
-
1zsc1z.gif Zembrzyce Nowe mijanka 42,321 -
1zpo1z.gif Sucha Beskidzka Zamek rozjazd odgałęziający 44,342 625
1zsc1z.gif Sucha Beskidzka stacja węzłowa 46,239 -
1zpo1z.gif rozjzd odgałęziający 46,743 98
1zp1z.gif Stryszawa przystanek osobowy 50,400 -
1zsc1z.gif Lachowice stacja 52,479 -
1zp1z.gif Lachowice Centrum przystanek osobowy 55,200 -
1zp1z.gif Kurów Suski przystanek osobowy 58,604 -
1zp1z.gif Hucisko przystanek osobowy 61,802 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu 63,960 -
1zp1z.gif Pewel Wielka przystanek osobowy 65,100 -
1zp1z.gif Pewel Wielka Centrum przystanek osobowy 67,485 -
1zsc1z.gif Jeleśnia stacja 70,252 -
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
1zp1z.gif Pewel Mała przystanek osobowy 73,859 -
1zsc1z.gif Żywiec Sporysz stacja 78,159 -
1zsc1z.gif Żywiec stacja węzłowa 81,392 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 82,025 139

Informacje ogólne

Jednotorowa linia kolejowa, łącząca Skawinę z Żywcem otwarta została 16 grudnia 1884 roku. Odcinek z Suchej do Żywca stanowił odcinek Kolei Transwersalnej (Galizische Transversalbahn, GT) z Czadcy do Husiatyna. Część linii ze Skawiny do Suchej Beskidzkiej była zaś jednym z jej odgałęzień. Kolej Transwersalna miała służyć celom militarnym oraz umożliwić aktywizację terenów górskich. Poprowadzona równoleżnikowo stanowiła również alternatywę dla magistrali Kraków - Przemyśl.

Linia 97 ma swój początek w Skawinie, gdzie odgałęzia się od otwartej kilka miesięcy wcześniej linii do Oświęcimia. Na 23. kilometrze zlokalizowano stację węzłową w Lanckoronie, gdzie w 1888 roku doprowadzono linię z Wadowic. Kolejny węzeł - Sucha Beskidzka - połączył krakowskie odgałęzienie z Koleją Transwersalną, która za stacją w Suchej biegnie na południe w kierunku Chabówki. Linia kończy się na stacji w Żywcu, gdzie Kolej Transwersalna odbija na południe, zaś z północy dociera otwarta w 1878 roku linia z Bielska.

Po wybudowaniu i otwarciu w 1899 roku linia stała się elementem "Zakopianki" - trasy prowadzącej do zimowej stolicy Polski. Niestety, historyczny układ linii kolejowych, który zachował się do dnia dzisiejszego, powoduje konieczność aż 3-krotnej zmiany czoła pociągu na 148-kilometrowej trasie.

Linia na całym swym przebiegu jest zelektryfikowana - pierwszy odcinek ze Skawiny do Suchej zakończono elektryfikować 17 lipca 1974 roku. Spowodowało to wówczas znaczne ułatwienia w prowadzeniu ruchu pociągów, zwłaszcza poprzez wprowadzenie do ruchu EZT serii EN71, które w odróżnieniu do klasycznych EN57 posiadały dwa wagony silnikowe. Drugi odcinek z Suchej do Żywca był w zasadzie dopełnieniem elektryfikacji linii w regionie - elektryfikację do Lachowic zakończono 29 września 1983 roku, zaś do Żywca 26 października 1989. Elektryfikacja stała się wówczas także okazją do budowy kilku nowych przystanków - Stryszawy, Pewli Wielkiej (1982), Pewli Wielkiej Centrum (1983) oraz Lachowic Centrum (1985). Wcześniejsza okazja do dobudowy przystanków nastąpiła po wojnie, w 1947 roku - powstały wówczas Wola Radziszowska, Rzozów i Kurów Suski.

Ze względu na przebieg w trudnych warunkach terenowych, linia praktycznie na całej swej długości ma charakter górski lub podgórski. Największe pochylenia miarodajne na linii dochodzą do 20 promili, zaś minimalne promienie łuków na szlakach - od 189 do 254 metrów. Mimo tego w miejscach, gdzie jest to możliwe, utrzymywana jest dosyć wysoka prędkość rozkładowa - na odcinku do Kalwarii waha się ona od 70 do 80 km/h (z jednym ograniczeniem do 40 km/h na łuku za Radziszowem). Za Kalwarią znajduje się jeden z trudniejszych odcinków - wzniesienie dochodzące miejscami do 22 promili na szlaku do Stronia, a następnie równie stromy zjazd aż do Stryszowa. Pociągi ograniczają tu prędkość rozkładowo do 50-60 km/h, choć wjazd na stację Stryszów możliwy jest jedynie z prędkością do 40 km/h. Za Skawcami linia przechodzi w dolinę Skawy i rozpoczyna się bardziej płaski odcinek. Przed Suchą Beskidzką na krótkim odcinku dopuszczona jest prędkość 100 km/h. Na całej linii obowiązuje zakaz kursowania lokomotyw serii ET22.

Zupełnie inny stan rzeczy przedstawia odcinek z Suchej do Żywca. Ze względu na mniejsze znaczenie tego odcinka dużej degradacji ulega nawierzchnia - na odcinku od Suchej do dawnej stacji Hucisko (gdzie osiąga najwyższą wysokość - ok. 570 m n.p.m.) dozwolona prędkość wynosi jedynie 30 km/h, zaś dalej aż do Żywca - tylko 40 km/h. Niestety, między innymi z tego właśnie powodu zostały na nim w grudniu 2010 roku zawieszone przewozy pasażerskie (kursuje Kolejowa Komunikacja Autobusowa).

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • niezelektryfikowana
  • prędkość drogowa 30-100 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm

Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)