Linia kolejowa nr 940 Kraków Nowa Huta (rejon NHB) - Kraków Krzesławice

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Krakowie
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie
Xpo1n.gif Kraków Nowa Huta rozjazd początkowy 0,000 943
1nsc1n.gif stacja techniczna 1,308 95, 941, 942, 944
1nbs1n.gif Kraków SAMBUD-2 bocznica szlakowa 6,235 -
1nbsx.gif Kraków Krzesławice bocznica 8,385 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)