Linia kolejowa nr 921 Kutno - Kutno Azory Lokomotywownia

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
Xpo1z.gif Kutno rozjazd początkowy 125,694 16
1zsc1z.gif stacja węzłowa 125,800 3, 18, 33
1zp1z.gif Kutno Zachód Techniczna przystanek służbowy 127,780 -
1zp1z.gif Kutno Zachód przystanek służbowy 128,600 -
1zpx.gif Kutno Azory Lokomotywownia przystanek osobowy 129,585 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)