Linia kolejowa nr 903 Warszawa Podskarbińska - Warszawa Grochów (tor 3G, 5G)

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo2z.gif Warszawa Podskarbińska rozjazd początkowy 1,457 448
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 1,672 2, 547, 902
2zgp2z.gif PKP Intercity S.A. 2,239 -
2zsc2z.gif Warszawa Grochów stacja węzłowa 2,899 45, 545, 839
2zpox.gif rozjazd końcowy 3,992 452
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)