Linia kolejowa nr 901 Warszawa Wschodnia Towarowa - Warszawa Rembertów (tor 5M)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
Xpo1z.gif Warszawa Wschodnia Towarowa rozjazd początkowy 6,110 502
1zsc1z.gif stacja techniczna 7,074 503, 546
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 7,613 844
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 7,787 547
1zsc1z.gif Warszawa Rembertów stacja węzłowa 10,000 448, 449, 546
1zpox.gif rozjazd końcowy 10,013 2
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)