Linia kolejowa nr 883 Mysłowice Kosztowy (rejon MKsC) - Kopalnia Węgla Kamiennego Wesoła

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
Xpo1z.gif Mysłowice Kosztowy rozjazd początkowy 0,000 179
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 0,151 698
1zgp1z.gif CTL Maczki-Bór Sp. z o.o. 2,734 -
1zscx.gif KWK Wesoła stacja techniczna 5,900 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)