Linia kolejowa nr 862 Rybnik Towarowy (rejon RTB) - Radlin Obszary

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
2ngp2n.gif początek linii (styk) -1,414 -
2nsc1n.gif Rybnik Towarowy stacja węzłowa -0,046 140, 158, 688, 957, 958, 959
1ngp1n.gif INFRA SILESIA S.A. 0,000 -
1npox.gif Radlin Obszary rozjazd końcowy 3,049 877
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)