Linia kolejowa nr 859 Szczygłowice Kopalnia - KWK Szczygłowice

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
Xpo1z.gif Szczygłowice Kopalnia rozjazd początkowy 0,000 149
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 0,072 -
1zpo1z.gif INFRA SILESIA S.A. 0,149 -
1zbsx.gif KWK Szczygłowice stacja techniczna 0,825 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)