Linia kolejowa nr 858 Hajnówka (rozjazd nr 1 - rozjazd nr 71)

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Xpo1n.gif Hajnówka rozjazd początkowy 119,322 31
1nsc1n.gif stacja węzłowa 120,131 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 120,390 52
1npox.gif rozjazd końcowy 121,029 31
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)