Linia kolejowa nr 815 Durzyn - Krotoszyn

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
Xpo1z.gif Durzyn stacja techniczna (0,000) -
1zpo1z.gif rozjazd początkowy 0,158 14
1zpo1z.gif Krotoszyn rozjazd odgałęziający 1,730 816
1zsc1z.gif stacja węzłowa 2,324 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 2,518 281
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)