Linia kolejowa nr 812 Kępno (rozjazd nr 5) - Hanulin (rozjazd nr 39)

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim
Xpo1z.gif Kępno rozjazd początkowy -0,326 181
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 272, 307, 813
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 0,629 814
1zsc1z.gif Hanulin stacja techniczna 2,962 813, 814
1zpox.gif rozjazd końcowy 3,449 272
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)