Linia kolejowa nr 802 Poznań Starołęka - Luboń koło Poznania

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Poznaniu
Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu
Xpo2z.gif Poznań Starołęka rozjazd początkowy 0,000 801
2zpo2z.gif Luboń koło Poznania LuC posterunek odstępowy 1,000 271
2zsc2z.gif Luboń koło Poznania stacja węzłowa 4,015 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 4,609 357
2zpox.gif rozjazd końcowy 4,705 271
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)