Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk

Z Baza kolejowa
Skocz do: nawigacja, szukaj

Przebieg linii

Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Warszawie
Zakład Linii Kolejowych w Warszawie -
Xpo2z.gif Warszawa Wschodnia
Osobowa
rozjazd początkowy 4,062 448
2zsc2z.gif stacja węzłowa 4,254 2, 9, 45, 452, 902
2zwnad2z.png wiadukt nad liniami kolejowymi 5,735 448, 903
2zp2z.gif Warszawa Olszynka Grochowska przystanek osobowy 8,334 -
1z1zwnad2za.png wiadukt nad linią kolejową w torze nr 2 9,900 506
2zp2z.gif Warszawa Gocławek przystanek osobowy 10,776 506
2zpo2z.gif Warszawa Wawer rozjazd odgałęziający 11,172 506
2zsc2z.gif stacja węzłowa 12,569 -
2zp2z.gif Warszawa Anin przystanek osobowy 13,928 -
2zp2z.gif Warszawa Międzylesie przystanek osobowy 15,129 -
2zp2z.gif Warszawa Radość przystanek osobowy 17,550 -
2zp2z.gif Warszawa Miedzeszyn przystanek osobowy 19,195 -
2zsc2z.gif Warszawa Falenica stacja 20,581 -
2zp2z.gif Michalin przystanek osobowy 22,390 -
2zp2z.gif Józefów przystanek osobowy 23,991 -
2zp2z.gif Świder przystanek osobowy 25,930 -
2zsc1z.gif Otwock stacja 27,569 -
1zp1z.gif Śródborów przystanek osobowy 30,051 -
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach 30,203 -
1zp1z.gif Pogorzel Warszawska przystanek osobowy 33,251 -
1zp1z.gif Stara Wieś przystanek osobowy 34,955 -
1zsc1z.gif Celestynów stacja 38,758 -
1zp1z.gif Kołbiel przystanek osobowy 42,260 -
1zp1z.gif Chrosna przystanek osobowy 43,676 -
1zp1zd.png Zabieżki stacja
przystanek osobowy
46,356 -
1zp1z.gif Augustówka przystanek osobowy 50,452 -
1zwnad1z.png wiadukt nad linią kolejową 51,546 524
1zwnad2z.png wiadukt nad linią kolejową 51,625 12
1zsc2z.gif Pilawa stacja węzłowa 54,345 12, 13
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Lublinie
2zgp2z.gif Zakład Linii Kolejowych w Lublinie 56,800 -
2zp2z.gif Garwolin przystanek osobowy 60,440 -
2zpo2zd.gif Garwolin stacja
posterunek odgałęźny i ładownia
61,266 -
2zp2zd.gif Ruda Talubska stacja
przystanek osobowy
66,589 -
2zp2z.gif Wola Rowska przystanek osobowy 70,103 -
2zp2z.gif Łaskarzew Przystanek przystanek osobowy 72,814 -
2zpo2zd.gif Łaskarzew stacja
posterunek odgałęźny i ładownia
74,365 -
2zp2z.gif Leokadia przystanek osobowy 76,570 -
2zsc2z.gif Sobolew stacja 80,772 -
2zp2z.gif Grabniak przystanek osobowy 84,715 -
2zp2z.gif Wygoda przystanek osobowy 87,945 -
2zp2z.gif Mika przystanek osobowy 90,088 -
2zsc2z.gif Życzyn stacja 93,214 -
2zp2z.gif Rokitnia Stara przystanek osobowy 98,110 -
2zpodw1z.png wiadukt toru nr 1 linii nr 26 102,1 -
2zpo2z.gif Dęblin rozjazd odgałęziający 102,389 579
2zsc2z.gif stacja węzłowa 103,282 26
2zsc2z.gif Dęblin Towarowy stacja węzłowa 104,308 26
2zpo2z.gif rozjazd końcowy 105,453 770
2zpo2z.gif Wieprz posterunek odgałęźny 107,011 26
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 107,023 580
2zp2z.gif Skoki-Borowa przystanek osobowy 107,910 -
2zsc2z.gif Zarzeka stacja techniczna 109,103 -
2zp2z.gif Gołąb przystanek osobowy 113,726 -
2zsc2z.gif Puławy Azoty stacja węzłowa 117,885 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 118,403 82
2zp2z.gif Puławy Chemia przystanek osobowy 121,580 -
2zp2z.gif Puławy Miasto przystanek osobowy 123,966 -
2zsc2z.gif Puławy stacja 126,777 -
2zp2z.gif Pożóg przystanek osobowy 129,688 -
2zpo2zd.gif Klementowice stacja
posterunek odgałęźny i p.o.
135,900 -
2zp2z.gif Łopatki przystanek osobowy 140,767 -
2zsc2z.gif Nałęczów stacja 145,320 -
2zp2z.gif Czesławice przystanek osobowy 149,025 -
2zp2z.gif Sadurki przystanek osobowy 151,870 -
2zpo2zd.gif Sadurki stacja
posterunek odgałęźny i ładownia
152,469 -
2zp2z.gif Miłocin Lubelski przystanek osobowy 154,609 -
2zp2z.gif Motycz Leśny przystanek osobowy 160,050 -
2zsc2z.gif Motycz stacja 164,170 -
2zp2z.gif Stasin Polny przystanek osobowy 167,779 -
2zp2z.gif Lublin Zachód przystanek osobowy 170,337 -
2zpo2z.gif Rury posterunek odgałęźny 170,941 -
2zpo2z.gif Lublin Główny rozjazd odgałęziający 173,549 935
2zsc2z.gif stacja węzłowa 174,973 930
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 175,311 68
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 175,488 67
2zp2z.gif Lublin Północny przystanek osobowy 177,420 -
2zpo2z.gif Lublin Północny posterunek odgałęźny 178,015 30
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 178,066 -
2zwnad1n.png wiadukt nad linią kolejową 179,243 561
2zsc2z.gif Adampol posterunek odgałęźny 182,090 561
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 182,096 562
2zpo2z.gif Świdnik rozjazd odgałęziający 184,718 581
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 184,730 67
2zsc2z.gif stacja węzłowa 185,244 -
2zp2z.gif Świdnik Miasto przystanek osobowy 186,062 581
2zp2z.gif Świdnik Wschód przystanek osobowy 187,480 -
2zsc2z.gif Minkowice stacja 191,018 -
2zp2z.gif Podzamcze przystanek osobowy 192,890 -
2zp2z.gif Dominów przystanek osobowy 196,813 -
2zsc2z.gif Jaszczów stacja 201,843 -
2zpodw1n.png wiadukt toru bocznicy do KWK Bogdanka 203,250 -
2zp2z.gif Biskupice Lubelskie przystanek osobowy 207,269 -
2zsc2z.gif Trawniki stacja 211,731 -
2zp2z.gif Wólka Kańska przystanek osobowy 216,971 -
2zp2z.gif Kanie przystanek osobowy 219,699 -
2zpo2z.gif Kanie posterunek odgałęźny 220,144 -
2zp2z.gif Zalesie Krasieńskie przystanek osobowy 224,046 -
2zsr2z.png ex Rejowiec Zachodni

Rejowiec
rozjazd odgałęziający 226,454 563
2zsc2z.gif stacja węzłowa 229,286 -
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 229,626 69
2zsc2z.gif Zawadówka stacja 238,219 -
2zp2z.gif Chełm Miasto przystanek osobowy 245,941 -
2zpo2z.gif Uherka posterunek odgałęźny 246,573 63
2zsc2z.gif Chełm stacja węzłowa 248,419 63
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 248,913 81
2zsc2z.gif Chełm Wschodni stacja węzłowa 250,459 63
2zp2z.gif Chełm Cementownia przystanek osobowy 251,802 -
2zsc2z.gif Brzeźno stacja 257,551 63
2zsc1z.gif Wólka Okopska stacja 263,781 63
1zsc1n.gif Dorohusk stacja węzłowa 269,508 63
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 271,533 468

odcinek Pilawa - Dęblin

Przystanek Leokadia - przejazd kolejowy.
Przystanek Leokadia - widok w kierunku Łaskarzewa.
Przystanek Leokadia - widok w kierunku Sobolewa.

Odcinek z Pilawy do Dęblina został otwarty do ruchu 17 sierpnia 1877 roku jako element „Kolei Nadwiślańskiej”, łączącej nadgraniczną Mławę z Kowlem, przez Warszawę, Lublin i Chełm. Była to wówczas linia jednotorowa o rozstawie torów 1524 mm. Wówczas otwarto także stacje w Rudzie Talubskiej (noszącej wówczas nazwę Wilga), Sobolewie oraz Życzynie. W Dęblinie (noszącym wówczas nazwę Iwanogród) linia łączyła się z Koleją Iwanogrodzko-Dąbrowską, prowadzącą przez Radom i Kielce do Dąbrowy Górniczej. Pierwsza rozbudowa linii miała miejsce w 1910 roku, kiedy dodane zostały stacje w Garwolinie oraz Łaskarzewie (tylko jako stację techniczną, bez przystanku).

Przystanek Grabniak- widok w kierunku Sobolewa.
Przystanek Grabniak - widok w kierunku Życzyna.
Po działaniach wojennych linia kolejowa znalazła się na terytorium Polski z europejskim rozstawem torów (1435 mm). Zmieniło się nieco jej przeznaczenie – stała się najkrótszym połączeniem Warszawy i Lwowa, czyli stolicy i jednego z ważniejszych miast na terenie kraju. Od 1919 roku w rozkładzie jazdy pojawił się przystanek w Łaskarzewie.

W czasie II wojny światowej dokonano rozbudowy linii o drugi tor.

Orientacyjny profil podłużny odcinka.

Około 1952 roku otwarto nowy przystanek kolejowy w Wygodzie – w odróżnieniu od dotychczasowych, nie było tutaj zlokalizowanej stacji.

Pierwszym dużym wydarzeniem po wojnie była elektryfikacja linii – ruch pociągów elektrycznych rozpoczęto 8 listopada 1965 roku. Wcześniej – w 1958 roku zelektryfikowano stację w Pilawie, która 5 lat wcześniej urosła do roli stacji węzłowej, gdy przeprowadzono przez nią linię ze
Przystanek Mika - przejazd kolejowy.
Skierniewic do Łukowa. Wraz z elektryfikacją oddano do eksploatacji przystanek w Woli Rowskiej.

Kompleksowo przebudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach w Garwolinie, Rudzie Talubskiej, Łaskarzewie, Sobolewie i Życzynie, wyposażając je w urządzenia przekaźnikowe typu E. Oprócz nastawni, zainstalowano również posterunki stwierdzania końca pociągu, miejscami obsługujące przejazdy kolejowe. Nowych urządzeń nie zabudowano na stacjach w Pilawie i Dęblinie, gdzie pozostały urządzenia mechaniczne scentralizowane. Linii nie wyposażono w samoczynną blokadę liniową. Kolejne nowe przystanki osobowe budowano już po elektryfikacji – w 1968 roku zbudowano przystanek w Rokitni Starej, następnie w 1972 roku Mika, zaś w 1985 roku przystanek Leokadia.

Przystanek Mika - widok w kierunku Sobolewa.
Przystanek Mika - widok w kierunku Życzyna.
Wiadukt przy przystanku Wygoda.

Kolejne zmiany nastąpiły dopiero w XXI wieku – do tego czasu odcinek zasadniczo eksploatowany był z prędkościami rzędu 120 km/h; kursowały tędy pociągi pasażerskie ekspresowe, pospieszne i osobowe a także odbywał się duży ruch towarowy. Przygotowywana od początku drugiej dekady modernizacja połączenia Warszawy z Lublinem, w skład której wchodził odcinek Pilawa – Dęblin, rozpoczęła się w połowie 2017 roku. Prace realizowane były przy przerwie w ruchu na odcinku Garwolin – Dęblin, okresowo zamykany był również szlak z Pilawy do Garwolina. W ramach robót zasadniczych, zrealizowanych do połowy 2019 roku:

Przystanek Wygoda w trakcie modernizacji.
  • zmodernizowano oba tory szlakowe od stacji Pilawa do stacji Dęblin, wraz z tymi stacjami – modernizacja objęła nawierzchnię torową wraz z podtorzem i sieć trakcyjną, a także infrastrukturę towarzyszącą;
  • przebudowano stacje Garwolin i Łaskarzew na posterunki odgałęźne z ładowniami;
  • zlikwidowano stację Ruda Talubska ze zmianą na przystanek osobowy;
  • przebudowano wszystkie stacje i przystanki;
  • wymieniono urządzenia sterowania ruchem kolejowym, wraz z budową LCS Pilawa oraz LCS Dęblin, przy czym odcinkiem od Garwolina aż do Puław zarządzać będzie LCS w Dęblinie; na szlakach zainstalowano samoczynną blokadę liniową, a wszystkie przejazdy uzyskały zabezpieczenie jak dla kategorii B.
Przejazd przy przystanku Rokitnia Stara.
Przystanek Rokitnia Stara.

W zakresie przystanków osobowych, pierwotnie zaplanowano budowę nowego przystanku osobowego w okolicach wsi Grabniak, z jednoczesną likwidacją przystanku w Wygodzie. Ostatecznie, oprócz nowego przystanku powstanie dodatkowo przystanek Wygoda w zmienionej lokalizacji, tj. około 2 km na południe.

Szlak pomiędzy Dęblinem, a Rokitnią Starą.
Wyjazd z Dęblina w kierunku Pilawy.
Docelowo zakłada się, iż po realizacji inwestycji pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h, natomiast towarowe do 120 km/h. Linia zostanie wyposażona w system ERTMS/ETCS poziomu 2. Obecnie (czerwiec 2020) na odcinku trwają roboty wykończeniowe.


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)