Linia kolejowa nr 785 Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka) - Granica Państwa (Trzciniec Zgorzelecki)

Z Semaforek
Północny most na Nysie Łużyckiej, widok w kierunku Krzewiny (linia 290).
Północny most na Nysie.
Widok w kierunku południowym.
Budynek strażnicy granicznej.
Tor w kierunku południowego mostu.
Wjazd na południowy most.
Nysa Łużycka, widok w kierunku wschodnim.
Wjazd na południowy most.

Przebieg linii

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 24,746 290
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 24,991 786
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Krótka, niespełna trzystumetrowa linia kolejowa nr 785 położona jest pomiędzy dwoma mostami na Nysie Łużyckiej, na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Taki podział linii wymusiła Nysa Łużycka, tworząca w tym miejscu zakole, wzdłuż którego poprowadzona jest granica państwa. Linia w całości położona jest na podkładach stalowych, z wyjątkiem odcinków dojazdowych do mostów, gdzie ułożono podkłady drewniane. W pobliżu linii zlokalizowany jest budynek dawnej strażnicy wojskowej, obecnie w stanie ruiny. Na całej długości obowiązuje prędkość 50 km/h.


Linia kolejowa nr 290 Mikułowa - Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu -
Mikułowa ładownia i p.o. (0,000) -
Xsn1r.gif rozjazd początkowy 0,291 274
1rsr1r.gif Las posterunek odgałęźny 0,850 -
1rpn1n.gif rozjazd odgałęziający 1,016 779
1nsc1n.gif Sulików stacja techniczna 3,373 -
1npo1n.gif Wilka posterunek odgałęźny 8,333 -
1npo1n.gif rozjazd odgałęziający 8,395 344
1nsr1n.png rozjazd odgałęziający (rozebrany) 9,186 780
1npo1nd.png Ręczyn

Krzewina Zgorzelecka
posterunek odgałęźny
rozjazd odgałęziający
14,437 324
1nsc1n.gif stacja 17,514 -
1np1n.gif Bratków Zgorzelecki przystanek osobowy 19,704 -
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 24,746 785
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 785 Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka) - Granica Państwa (Trzciniec Zgorzelecki)  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 24,746 290
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 24,991 786
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy
Linia kolejowa nr 786 Granica Państwa (Krzewina Zgorzelecka) - Bogatynia  
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
1ngp1n.gif Granica Państwa punkt graniczny 24,991 785
1npo1n.gif Trzciniec Zgorzelecki rozjazd odgałęziający 26,102 348
1npo1n.gif posterunek odgałęźny 26,142 -
1nbs1n.gif Turoszów Elektrownia bocznica stacyjna 27,305 -
1nsc1n.gif Turoszów stacja techniczna 27,896 -
1np1n.gif Turoszów Kopalnia przystanek osobowy 29,691 -
1nbs1n.gif KWB Turów bocznica 5 bocznica szlakowa 31,167 -
1nsn1n.gif Bogatynia ładownia i p.o. 32,760 -
1nsnx.gif koniec linii 33,333 -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)