Linia kolejowa nr 766 Łukanów - Dąbrowa Oleśnicka

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Widok na początek łącznicy.
Odgałęzienie łącznicy na posterunku Łukanów.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Łukanów posterunek odgałęźny (-0,046) -
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,000 143
1zp1z.gif Oleśnica Rataje przystanek osobowy 2,874 -
1zpo1z.gif Dąbrowa Oleśnicka posterunek odgałęźny i p.o. 3,937 -
1zpox.gif rozjazd końcowy 4,026 281
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Peron przystanku Oleśnica Rataje.
Zakończenie łącznicy na posterunku w Dąbrowie.

Łącznica ta umożliwia przejazd pociągów z kierunku Wrocławia na kierunek Grabowno Wielkie bez zmiany czoła pociągu na stacji Oleśnica. Nie jest znana data otwarcia łącznicy, jednak wiadomo że jej budowę prowadzili jeńcy wojenni z obozu w Lucieniu od 1941 roku. Na łącznicy zlokalizowany jest przystanek osobowy Oleśnica Rataje, którego jeden peron służy właśnie łącznicy, zaś drugi leży na szlaku Dąbrowa Oleśnicka - Oleśnica. 2 grudnia 1975 roku oddano do użytku trakcję elektryczną na łącznicy. W 2008 roku zakończyli pracę dyżurni na posterunkach odgałęziających łącznicę - ich obsługę przeniesiono na nastawnię dysponującą w Oleśnicy.

Łącznica rozpoczyna się dosyć ostrym łukiem, którym odchodzi na północ. Drugi łuk znajduje się przed przystankiem na Ratajach. Następnie po około 1,5-kilometrowej prostej osiąga końcowy posterunek w Dąbrowie. Zjazd na łącznicę w Łukanowie może odbywać się z prędkościami do 60 km/h, zaś w Dąbrowie do 100 km/h (rozjazdy o większym promieniu skrętu).

Warto dodać, że w latach 90. prędkość drogowa od przystanku Rataje do Dąbrowy wynosiła 120 km/h.

Charakterystyka łącznicy

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 80 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)