Linia kolejowa nr 761 Wrocław Grabiszyn - Wrocław Świebodzki (rejon WSB)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
Xpo2z.gif Grabiszyn rozjazd odgałęziający -0,076 273
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 0,000 271, 753
2zpo2z.gif Wrocław Świebodzki posterunek odgałęźny i ładownia 0,708 757, 760
2zpox.gif rozjazd końcowy 0,767 274
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)