Linia kolejowa nr 756 Wrocław Stadion - Wrocław Popowice WP2

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu -
Xpo2z.gif Stadion rozjazd początkowy -0,086 349
2zpo2z.gif posterunek odgałęźny 0,000 750, 758
2zp1z.gif Wrocłąw Mikołajów przystanek osobowy 3,109 -
2zsc2z.gif Wrocław Popowice stacja techniczna 3,723
2zpox.gif rozjazd końcowy 4,563 271
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)