Linia kolejowa nr 752 Wrocław Gądów - Wrocław Popowice (rejon WP3)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym we Wrocławiu
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu -
Xpo2z.gif Wrocław Gądów rozjazd początkowy -0,354 349
2zsc2z.gif stacja techniczna 0,000 751, 753, 759, 760
2zpo2z.gif Wrocław Popowice rozjazd odgałęziający 1,792 754
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,684 755
2zpox.gif rozjazd końcowy 2,762 143
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)