Linia kolejowa nr 749 Legnica Wschód - Legnica

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Xpo1z.gif Legnica Wschód rozjazd początkowy 0,000 137
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 0,508 296
1zsc1z.gif Legnica stacja węzłowa 2,200 137, 284, 289, 382
1zpox.gif rozjazd końcowy 2,335 275
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)