Linia kolejowa nr 745 Bydgoszcz Główna - Czyżkówko

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy -
Bydgoszcz Główna stacja węzłowa (0,000) 131, 356
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,550 18
1zbs1z.gif Bydgoszcz Bocznica Zachód bocznica szlakowa 0,551 -
1zpox.gif Czyżkówko rozjazd końcowy 2,604 18
posterunek odgałęźny (2,638) -
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)