Linia kolejowa nr 735 Górki - Zajączkowo Tczewskie (rejon ZTA)

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
Xpo1z.gif Górki rozjazd początkowy -0,075 131
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 0,097 729
1zpo1z.gif Malinowo posterunek odgałęźny 5,933 203, 727, 729, 730, 731
1zsc1zd.gif Zajączkowo Tczewskie stacja węzłowa 7,510 260, 265, 728,
729, 730, 731
1zpox.gif rozjazd odgałęziający 7,610 726
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)