Linia kolejowa nr 729 Górki - Zajączkowo Tczewskie

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni
Xpo1z.gif Górki rozjazd początkowy -0,017 131
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 0,000 735
1zpo1z.gif Malinowo posterunek odgałęźny 5,933 203, 727, 730, 731, 735
1zsc1z.gif Zajączkowo Tczewskie stacja węzłowa 8,026 260, 730, 735
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 8,372 726
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 8,443 731
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 8,498 728
1zpox.gif rozjazd końcowy 11,098 265
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)