Linia kolejowa nr 726 Tczew (rozjazd nr 71) - Zajączkowo Tczewskie (rejon ZTB)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo2z.gif Tczew rozjazd początkowy 0,535 131
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 0,953 727
2zsc2z.gif Zajączkowo Tczewskie stacja węzłowa 2,223 260, 265, 728, 730, 731
2zpo2z.gif rozjazd odgałęziający 2,720 735
2zpox.gif rozjazd końcowy 3,480 729
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)