Linia kolejowa nr 721 Gdańsk Południowy - Gdańsk Olszynka (rozjazd nr 1)

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Początek łącznicy na stacji Gdańsk Południowy - przed modernizacją.
Łuk wyjazdowy za Gdańskiem Południowym.
Widok w kierunku Motławy, przejazd przez ul. Równą.
Nieczynna SBL, widok w stronę Gdańska Południowego.
Wyjazd z Motławy Mostu, widok w stronę Gdańska.
Rozjazd odgałęziający na posterunku Motława Most.
Tymczasowa tarcza ostrzegawcza do semafora wjazdowego stacji Gdańsk Południowy.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni -
Xpo1z.gif Gdańsk Południowy rozjazd początkowy -0,611 9
1zsc1z.gif stacja węzłowa 0,000 -
1zpoxd.png Motława Most
Gdańsk Olszynka
posterunek odgałęźny
rozjazd końcowy
2,573 226
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Jednotorowa łącznica z Gdańska Południowego do posterunku Motława Most powstała jako element połączenia do portu i została otwarta 4 października 1905 roku; wówczas nie istniał jeszcze posterunek Motława Most - ten otwarty został dopiero w 1942 roku, po budowie połaczenia Pruszcz Gdański - Motława Most. Łącznica zelektryfikowana została do 10 września 1970 roku - wówczas pojechały nią pierwsze pociągi, prowadzone trakcją elekryczną.

W swoich najlepszych czasach łącznica posiadała samoczynną blokadę liniową (2 odstępy blokowe), a ruch pociągów na posterunku Motława Most prowadzony był zdalnie z nastawni w Pruszczu Gdańskim. Później blokada ta została unieważniona i na stałe funkcjonuje telefoniczne zapowiadanie. Jedną z ostatnich zmian była wymiana nawierzchni, dokonana przy użyciu materiałów staroużytecznych. Obecnie prowadzona jest również przebudowa głowicy rozjazdowej i wjazdu do stacji Gdańsk Południowy, w ramach modernizacji linii E65.

Łącznica rozpoczyna się rozjazdem nr 2 i początkowo biegnie wzdłuż linii warszawskiej. Po kilkuset metrach odchodzi łukiem na wschód, za którym przecina przejazd przez ulicę Równą (obowiązuje na nim prędkość 20 km/h). Następnie aż do nieczynnego posterunku Motława Most biegnie po prostej, na końcu której znajduje się łuk wjazdowy - na łuku znajduje się kolejny przejazd kolejowy z ograniczeniem prędkości.

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 40 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm


Wróć do:
Wykaz linii kolejowych (D29)