Linia kolejowa nr 715 Borowa Górka - Jaworzno Szczakowa (tor 3B)

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Borowa Górka rozjazd początkowy 0,000 156
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 0,050 670
1zsc1zd.gif Jaworzno Szczakowa stacja węzłowa 3,000 133, 134, 156, 666,
669, 670, 714
1zpox.gif rozjazd końcowy 3,515 668
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)