Linia kolejowa nr 713 Katowice - Chorzów Batory

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xpo1z.gif Katowice rozjazd początkowy 0,000 1
1zsc1z.gif Katowice Towarowa KTC stacja węzłowa 2,185 137
1zpo1z.gif Gottwald rozjazd odgałęziający 3,783 651
1zpo1z.gif rozjazd odgałęziający 3,987 895
1zpo1z.gif posterunek odgałęźny 4,056 -
1zpox.gif Chorzów Batory rozjazd końcowy 4,504 164
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)