Linia kolejowa nr 709 Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach -
Xpo1z.gif Kędzierzyn-Koźle rozjazd początkowy -0,434 136
1zsc1zd.gif stacja węzłowa 0,000 137, 151, 174, 199,
680, 681, 682, 872
1zpo1z.gif Stare Koźle posterunek odgałęźny 4,062 681
1zpox.gif rozjazd końcowy 4,211 151
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)