Linia kolejowa nr 704 Herby Stare - Herby Nowe

Z Semaforek
Linia kolejowa o znaczeniu państwowym.
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie -
Herby Stare stacja węzłowa (0,000) 687
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,277 61
1zgp1z.gif Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 0,600 -
1zpox.gif Herby Nowe rozjazd końcowy 2,155 181
stacja węzłowa (2,400) 131, 686
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)