Linia kolejowa nr 701 Częstochowa - Kucelinka

Z Semaforek
Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie -
Częstochowa Osobowa stacja węzłowa (0,000) 700
Xpo1z.gif rozjazd początkowy 0,075 1
1zsc1z.gif Częstochowa Towarowa stacja techniczna 2,772 1, 702, 703
1zp1z.gif Częstochowa Raków przystanek osobowy 3,752 1, 61
1zpo1z.gif Kucelinka posterunek odgałęźny 6,466 155, 703
1zpox.gif rozjazd końcowy 6,597 61
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy


Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)