Linia kolejowa nr 695 Cieszyn (rozjazd nr 103 - rozjazd nr 102)

Z Semaforek
Wjazd od strony Marklowic.
Tor łącznicy. W oddali wskaźnik zastępujący tarczę ostrzegawczą semafora wjazdowego stacji Český Těšín (Czeski Cieszyn).
Tor łącznicy.
Przejazd w ciągu ul. Poprzecznej.
Łuk od granicy w kierunku Marklowic.
Wjazd na łącznicę od strony granicy.

Przebieg łącznicy

Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraż Pozostałe linie
Ekspozytura Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym w Sosnowcu
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu -
Xsc1z.gif Cieszyn rozjazd początkowy 0,000 90
1zscx.gif rozjazd końcowy 0,657 190
Legenda  
Oznaczenie Objaśnienie
1z.png linia zelektryfikowana
1n.png linia niezelektryfikowana
1r.png linia rozebrana
1zspl.png splot torów
2z.png linia dwutorowa
Sc.png stacja
Sn.png stacja nieczynna, ładownia, stacja handlowa
Po.png posterunek odstępowy, odgałęźny, bocznicowy, osłonny
Pn.png posterunek nieczynny
Bs.png bocznica szlakowa
Pr.png punkt rozebrany
Pg.png punkt graniczny
Tl.png tunel
P.png przystanek osobowy

Informacje ogólne

Linia kolejowa nr 695 znajduje się w całości na terenie stacji Cieszyn i umożliwia przejazd pociągów w relacji Zebrzydowice - Czeski Cieszyn bez zmiany czoła pociągu w torach stacyjnych, co wykorzystują pociągi towarowe. Została oddana do użytku w 1910 roku (wraz z linią kolejową do Cieszyna Marklowic), natomiast w 1983 roku dokonano jej elektryfikacji.

Obecnie wjazdy na łącznicę obsługiwane są bezpośrednio z nastawni "Cn" na stacji Cieszyn, a wcześniej funkcje te pełniły dwie nastawnie wykonawcze: Cn3 (od strony Czeskiego Cieszyna) oraz Cn4 (od strony Marklowic).

Charakterystyka techniczna

  • jednotorowa
  • zelektryfikowana
  • prędkość drogowa: 40 km/h
  • szerokość toru: 1435 mm

Wróć do:

Wykaz linii kolejowych (D29)